Sci-fi Online

technologie

ostatní

EM generátor

Technologie - Ostatní

Toto zařízení vytváří velmi silné elektromagnetické pole, v němž přestává fungovat veškerá technika. Místní obyvatelé jsou tak chráněni před wraitskými loděmi, a tak i Wraithy samotnými. Generátor napájí jediné ZPM, které však nelze použít k napájení systémů na Atlantis - je jiného typu a je již zcela vyčerpané. Elektromagnetické pole, které generátor vytváří, nepokrývá celou planetu, a tak jsou obyvatelé nuceni žít v jeho blízkosti.

Genijská atomová bomba

Technologie - Ostatní

Tyto vyvíjené atomové bomby chtěli Geniové umístit do hibernujících Wraiských mateřských lodí a zničit je. Po sekání s lidmi z Atlantidy měly být atomové bomby ještě obohaceny C4. Avšak Geniové měli řadu nedostatků - nedostatečnou ochranu před zářením, problémy s čištěním uranu a chybělo jim ještě mnoho let výzkumu, než by mohly být atomové bomby použity. S tímto jim ale pomohl dr. McKay.

První bomba byla otestována společně s Genii, další dvě pak byly vyměněny za C4 a použity ke zničení dvou mateřských lodí na orbitě planety s Atlantis.

Genijské vysílačky

Technologie - Ostatní

Geniové je používali ke komunikaci a oznámení příchodu cizinců na planetu, aby byla v podzemním komplexu omezena činnost, a tím nebyl jejich výzkum odhalen.

Genijské zbraně

Technologie - Ostatní

Účinné střelné zbraně sloužící k obraně Geniů. Mnohokrát je také použili při přepadeních nebo při útoku na Atlantis. Jsou dosti podobné pozemským zbraním, ale nejsou na takové úrovni.

Genijský komplex

Technologie - Ostatní

Geniové v tomto komplexu, který je umístěný v podzemí, již několik desítek let tajně vyvíjejí atomové bomby. Všem cizincům předstírají, že jsou pouze prostými farmáři, aby jejich výzkum nebyl vyzrazen Wraithům.

Lék proti wraitskému hladu

Technologie - Ostatní

Dr. Zaddik po nálezu mladého Wraita vyvíjel sérum, díky kterému by Wraithové mohli jíst normální potravu místo vysávání lidské životní síly, ale nepodařilo se mu to. Jeho lék neúčinkoval a hlad u Wraithů ještě zhoršoval.

Olesijská loď

Technologie - Ostatní

Tuto loď použila rasa Olesianů k zahnání vězňů a záchraně teamu pplk. Shepparda, když přistáli ve zdejší trestanecké kolonii a byli obklíčeni trestanci. Poté doprovodila puddle jumper z trestaneckého ostrova do jejich města.

Protein znemožňující Wraithům vysávání energie

Technologie - Ostatní

Jedná se o látku, která znemožňuje Wraithům vysát z člověka jeho životní energii. Při krmení vypouští Wraithové do těla enzym, který vysátí energie umožní, ale tento protein tomu brání a vytváří reakci, při níž vnikají toxiny, které Wraitha otráví. Lék má také své negativní účinky - u 50% lidí, kterým je naočkován, způsobuje selhání plic a následnou smrt.

Rononova zbraň

Technologie - Ostatní

Účinná zbraň, která je podle nastavení schopna buď pouze omračovat nebo i zabíjet. Je velice podobná Wraithským omračovačům, ale na rozdíl od nich je omračovací paprsek červený. Zbraň zřejmě používali i bývalí vojáci na Rononově domovské planetě - Satidě.

Úkryt ZPM

Technologie - Ostatní

Bratrstvo Quidosan kdysi dostalo od Antiků ZPM, aby jej střežilo, než se pro něj některý z Antiků vrátí. ZPM bylo tedy ukryto. K jeho nalezení vede devět kamenů s čísly, které jsou ukryty na různých místech planety. Po správném vložení do podstavce (tak, aby byl jejich součet v každém směru 15) a přiložení rukou otevřou úkryt se ZPM. Při špatné kombinaci je člověkovi, který přiloží ruce, vyražen znak Bratrstva a on umírá.

Wraithský enzym

Technologie - Ostatní

Tento enzym je vypouštěn při krmení Wraithy to těla oběti. Dočasně posiluje člověka, aby nezemřel. Enzym je do těla vypouštěn pomalu, ale při smrti Wraitha je tělo oběti tímto enzymem zaplaveno. Člověk pak získá neuvěřitelnou sílu, jeho mozkové procesy jsou však ovlivněny a tělo si na enzymu vytváří závislost. Jestliže enzym není do těla dodáván, člověk, která je bez lékařského dohledu, umírá. Závislost se vytváří i podáním do těla např. injekcí, ne pouze Wraithy.

Záchranné kóje

Technologie - Ostatní

Tyto záchranné kóje mají za úkol udržovat člověka, který je do nich umístěn, ve stázi. Byly nalezeny na nižší orbitě planety v systému Cohall. V případě, že je tělo ve stavu, kdy všechny důležité orgány selhávají a tělo nemůže být znovu oživeno, má kóje bezpečnostní mechanismus - tzv. Vtisknutí. Vědomí člověka je tak uloženo do krátkodobé paměti a paprskem je pak vědomí přeneseno do člověka, který se ke kóji přiblíží.

Vtisknutí je pouze dočasné, vydrží jen několik hodin. V tomto čase je člověk ovládán cizím vědomím, aniž by se mohl jakýmkoliv způsobem bránit. Tento mechanismus byl do kójí zabudován, aby se umírající člověk mohl naposledy rozloučit nebo oznámit, co se mu přihodilo, když musel opustit loď právě v kóji.

Žádné komentáře