Sci-fi Online

technologie

Pozemské

Autodestukční zařízení

Technologie - Pozemské

Expedice se připravila i na případ, že by město mohlo padnout do rukou Wraithů. Po zadání dvou autodestrukčních kódů do počítače dojde k přetížení naquadahových generátorů a město bude nenávratně zničeno.

C4

Technologie - Pozemské

Velice účinná výbušnina. Mjr. Sheppard ji představil rase zvané Geniové. Ti s její pomocí chtěli kácet stromy, ale ve skutečnosti ji chtěli použít k vylepšení své atomové bomby. Později pro C4 vtrhli i na Atlantis.

EM generátor

Technologie - Pozemské

EM generátor dokáže vyslat silný elektromagnetický impuls, který vyřadí veškerou elektroniku. McKay jej chtěl použít ke zničení smrtícího nanoviru poté, co se rozšířil na většinu personálu města. Bohužel byl příliš slabý, a proto musel být použit přetížený naquadahový generátor.

Kombinézy

Technologie - Pozemské

Tyto ochranné obleky chrání nositele před vysokými dávkami radiace nebo před virovým ohrožením či nedýchatelnou atmosférou. Ochranná kombinéza je vybavena dýchacím přístrojem. Byla použita při rozšíření nanoviru na Atlantis (město díky ní nechalo personál v kombinézách volně procházet izolovanými sekcemi), dále na planetě s mlhou nebo na planetě s vysokou sluneční radiací, kde se bez ní dr. McKay nemohl obejít :).

Kompas

Technologie - Pozemské

Jednoduchý pozemský kompas, který si poručík Ford vzal s sebou do galaxie Paegasus. Dr. McKay jej využil k určení polohy EM generátoru na planetě M7G-677.

Lodě X-304

Technologie - Pozemské Loď Daedalus

Sesterská loď Prométhea. Jde o novou pozemskou vesmírnou loď schopnou cestovat mezi galaxiemi. Tato loď je vybavena mnohými asgardskými technologiemi - hyperpohonem, díky kterému lze cestovat ze Země na Atlantis za pouhých 18 dní (se ZPM za 4 dny), štíty, které chrání loď před útoky nepřátel, dále transportním zařízením a podsvětelnými motory. Z pozemských technologií je na lodi několik letounů X-302 a zbraňové systémy. Velitelem lodi je plk. Stephen Caldwell a na agardské technologie dohlíží Hermiod. Loď udržuje spojení mezi Zemí a základnou Atlantis, zajišťuje dodávky zásob a převoz členů expedice. Mnohokrát také pomohla při boji s Wraithy či průzkumu nově nalezených technologií (např. Aurora).

MALP

Technologie - Pozemské

Sonda MALP se vysílá na planety před příchodem jednotlivých teamů. Zjišťuje, zda je na planetě vhodné prostředí pro člověka. Je vybavena kamerou, mikrofonem a termovizním viděním a ovládá se radiovým signálem ze základny. Dokáže určit složení atmosféry, množství radiace, aj.

Naquadahový generátor

Technologie - Pozemské

Zařízení, které dokáže z naquadahu generovat velké množství energie. Expedice generátory využila k napájení jednotlivých částí města po úplném vyčerpání ZPM. Naquadahový generátor byl také použit k napájení obranného satelitu umístěného na okraji sluneční soustavy s Atlantidou. Zdokonalenou verzi generátoru použil dr. McKay k aktivaci ovládacího křesla, aby zastavil útok wraitských stíhaček.

Tuto technologii získala SG-1 od přátelské rasy - Orbánců. Jejich zařízení je však trochu odlišné od toho pozemského. Generátor je možné použít k napájení Hvězdné brány a při přetížení jako účinnou bombu.

Noční vidění

Technologie - Pozemské

Noční vidění použila expedice pod vedením plk. Summera na planetě Athosanů.

Notebook

Technologie - Pozemské

Celá expedice je vybavena notebooky. Členové expedice na nich provádějí různé simulace, píší hlášení, nebo jim slouží k propojení s různými antickými technologiemi. Podle loga na honí straně se jedná o značku Dell.

Průzkumná sonda

Technologie - Pozemské

Sonda byla původně určena pro průzkum atmosféry plynného obra. Byla však použita k prozkoumání vnitřku pole dilatujícího čas. Po vypuštění ze spodní části puddle jumperu se sonda otevřela a rozdělila na dvě části, které byly propojené lanem dlouhým stovky metrů. Jedna část sondy tak byla nad polem a druhá část měla získávat telemetrii pod polem dilatujícím čas. Sonda však byla zničena slapovými silami při pokusu projít polem.

Retrovirus

Technologie - Pozemské

Díky tomuto retroviru by bylo možné odstranit z DNA Wraithů část z eratuského brouka a ponechat pouze lidskou. Retrovirus účinkoval postupně, avšak ne tak, jak měl. Měl přesně opačný účinek. Jediná možnost zvrácení jeho účinků je podání klonovaných buněk z eratruského brouka, které změny v DNA napraví.

Nová upravená verze Beckettova retroviru, již byla schopna oddělit lidskou část od té wraithské. Byla odzkoušena na Wraithovi, kterého později pojmenovali jako Michael. Retrovirus způsoboval úplnou amnézii a bylo jej nutné dodávat do těla pravidelně. Jeho vysazení znamenalo návrat k původnímu stavu - Wraithskému.

Vysílačky

Technologie - Pozemské

Vysílačky slouží k rychlé komunikaci mezi jednotlivými členy expedice. Je jimi vybaven téměř každý, takže pokud je potřeba někoho okamžitě přivolat (např. lékaře), je okamžitě k dispozici.

Zbraně

Technologie - Pozemské

Railgun, Dělostřelecký granát, Omračující granát, Kouřový granát, P-90, ...

Pokud by se našel nějaký milovník SG a zbraní a napsal by mi k nim popisy, tak bych byl moc rád :), pro případnou spolupráci pište na e-mail. díky

Žádné komentáře