Sci-fi Online

online

III. řada

03*01 - Pod palbou

Tok´rové poskytnou SGC informaci, kde se nachází zajatý tým SG-1. Generál Hammond vyšle všechny dostupné SG týmy, aby vysvobodili SG-1. Mezitím Hathor vybere jako hostitele pro dospělého Goa´ulda Jacka. Poté, co do něj Goa´uld pronikne a Jack zůstane sám s dr. Raullyovou, se ukáže, že ona je Tok´ra a pomůže mu tak, že Jacka opět zmrazí, čímž zabije larvu Goa´ulda. V zápětí se však vrátí Hathor a omráčí Dr. Raullyovou. Záchrané týmy ztratí kontakt s týmem střežícím bránu a tak se rozhodnou vrátit zpět i bez Jacka. Mezitím se Teal´c vrátí na Chulak a snaží se získat armádu Jaffů, kteří by pomohli vysvobodit SG-1. Jaffové se však stále bojí a nikdo se k němu nechce připojit....
03x01 - Pod palbou @ Yahoo! Video

03*02 - Seth

Jacob/Selmak přichází do SGC vyřídit díky Tok'rů za zničení Hathor [viz Into the Fire] a s žádostí o pomoc při hledání Goa'ulda Setha (Se'tesh, starověký Egyptský Bůh chaosu), který by se mohl již tisíce let ukrývat na Zemi jak před Tok'ry, tak před Vládci Soustavy, kteří na něho vypsali odměnu. Dr. Jacksonovi se podaří z různých pramenů vystopovat Sethův kult, který prolíná historií. Poslední stopa vede nedaleko Seattlu, kde má opevněné sídlo sekta, jejíž vůdce si říká Seth. Všechny důkazy nasvědčují tomu, že by mohlo jít o Goa'ulda, kterého hledají.
03x02 - Seth @ Yahoo! Video

03*03 - Mírová konference

SGC se od Asghardů dovídá o nebezpečí vzniklém zabitím Hathor. Pro Goa'uldy to byla poslední kapka a rozhodli se zemi zničit. Asghardé je ale přesvědčili k možnosti přidat Zemi mezi chráněné planety. Proto se na základně koná mírová konference s cílem zachránit Zemi. Jack byl vybrán jako mluvčí za planetu. Náš osud je v jeho rukou.

03x03 - Fair Game @ Yahoo! Video

03*04 - Machellův odkaz

SG-1 se při misi dostane do opuštěného goa'uldského objektu. Zde naleznou v uzavřené komoře 9 mrtvých Goa'uldů. Po návratu se doktor Jackson začíná chovat divně. Má halucinace a je převezen do psychiatrické léčebny. Povolaní psychiatři se domnívají, že je to následek působení brány...
03x04 - Machelluv odkaz @ Yahoo! Video

03*05 - Zrychlené učení

Dr. Jackson se účastní vykopávek na planetě Orban. Orbánci jsou zřejmě předchůdci Aztéků a používají zvláštní systém učení. Do vybaných dětí jsou vpraveny nanity, na které se nahrávají jejich vědomosti. Vždy se specializují na jeden obor a do 12 let o něm shromažďují informace. Poté jsou jim nanity odebrány a každý občan Orbanu dostává jeden. Tyto děti se však potom nemohou učit a pouze přežívají. Přestože tento způsob sbírání informací výrazně urychlil technologický vývoj, snaží se SG-1 orbánce přesvědčit, že morálně je to špatné...
03x05 - Learning Curve @ Yahoo! Video

03*06 - Jiný náhled

Samantha Carterová a major Kawalsky pomocí kvantového zrcadla utíkají ze své reality, kde zemi ovládli goa'uldi. Chtějí požádat o azyl, který je jim následně poskynut. Po pár dnech se ale ukazuje, že dvě Carterové v jedné realitě navzájem existovat nemohou a proto se musí vrátit zpět. Ale mají plán. Až se vrátí do druhého světa, musejí kontaktovat asghardy a doufat, že jim přijdou na pomoc....
03x06 - Point of View @ Yahoo! Video

03*07 - Lovec Goa'uldů

SG-1 je při své misi zajata námezdním lovcem Arisem Bochem. Ten výměnou za jejich pomoc žádá pomoc při lovu na Goa'ulda Kel'tara, na kerého Sokar vypsal odměnu. Ukáže se, že Kel'tar je ve skutečnosti Tok'ra jménem Korra. Nyní musí SG-1 vymyslet plán, jak zachránit Korru a Carterovou, kterou si Aris nechal jako pojistku...
03x07 - Deadman Switch @ Yahoo! Video

03*08 - Démoni

Po průchodu branou SG-1 narazí na vesnici křesťanů, na úrovni středověku. Tuto vesnici sužuje démon, Unas, který chodí pro oběti svého pána Sokara. SG-1 chce Unase zabít a radí vesničanům, aby bránu zakopali. Místní vikář o tom však nechce ani slyšet. Naopak uvězní Teal'ca, protože má na čele ďáblovo znamení.
03x08 - Demons @ Yahoo! Video

03*09 - Bitevní řád

Na vzdálené planetě se odehrává bitva mezi vojáky SG a jaffy. Je tu ovšem problém, tým s označením SG-X, terý tito lidé nosí, ve skutečnosti neexistuje. Ukazuje se, že jsou to Apophisovi vojáci určení k infiltrování země...
03x09 - Rules of Engagement @ Yahoo! Video

03*10 - Rozloučení navždy

Při záchraně zajatých Abydosanů včetně Kasufa se dr Jackson opět setkává se Sha're/Amaunet. Následuje jí do stanu a zde ho Amaunet napadne "ozbrojenou rukou". V okamžiku, kdy Jackson upadá do bezvědomí, vstupuje Teal'c a střelí Sha're tyčovou zbraní. Jackson se probouzí na ošetřovně v SGC a Teal'c mu sděluje, že byl nucen zabít jeho ženu Sha're, aby mu zachránil život.  Zdrcený smrtí své ženy, Jackson rezignuje na svoji práci v SGC. Když se mu Sha're začne zjevovat v živých snech, Jackson postupně z útržků zjišťuje, co je obsahem jejího poselství. Že musí překonat zármutek, vrátit se do SGC a odpustit Teal'covi, protože udělal správnou věc a postarat se o její dítě - Harsesise, kterého ukryla na planetu Kheb.
03x10 - Rozlouceni navzdy @ Yahoo! Video

03*11 - Minulost a přítomnost

Na planetě Vyus trpí všichni obyvatelé amnézií. Nikdo znich si nemůže vzpomenout na nic, co se stalo před úkazem, zvaným Vorlix. Zde žije i Ke'ra, která se společně s dalšími dvěma společníky vydává na zem, aby zde v lepších podmínkách hledali lék na svou amnézii. Stále více ale vychází najevo, že Ke'ra je vlastně Linea - ničitelka světů, která se při svých pokusech omladila, ale ztratila paměť. Stejné účinky postihly celou planetu...
03x11 - Minulost a pritomnost @ Yahoo! Video

03*12 - Vzpomínky Jolinar

Tok'ra Martouf přichází do SGC se špatnou zprávou. Otec Samanthy Jacob Carter a jeho symbiont Selmak byli zajati Sokarem a uvězněni na Netu, měsíci, který Sokar transformoval tak, aby se podobal mýtickému peklu a udělal z něj vězeňskou planetu. Tok'rové se domnívají, že Sokar plánuje útok proti Soustavě Goa'uldů. Martouf se chce pokusit Jacoba/Selmak zachránit, ale prioritou jsou především informace, které získala Selmak o chystaném útoku. Naneštěstí nikomu se ještě nepodařilo z vězení na Netu uniknout. Nikomu, kromě Jolinar, a ta nikdy neprozradila, jak to dokázala. Jedinou nadějí zůstává Carterová, pokud si vybaví Jolinařiny vzpomínky na útěk.
03x12 - Jolinar s Memories @ Yahoo! Video

03*13 - Vyhánění čerta ďáblem

Apophis vyslíchá své zajatce a hledá informace, které by předložil Sokarovi. Mezitím se Teal'c vydává zpět na planetu Tok'rů. Zjišťuje, že jejich hlavním cílem je zničení Sokarovy lodě. A protože Tok'erské zbraně neproniknou štíty, je třeba zničit měsíc, na kterém se nachází SG-1. Když to bude nutné, jsou připraveni tým obětovat na úkor své mise. Bohužel k této situaci právě došlo...
03x13 - The Devil You Knowavi @ Yahoo! Video

03*14 - Nouzová sitace

SG-1 se vrací z mise na P3R-928 zpátky na Zemi a dovídá se, že došlo k nehodě - k úniku tetrachloretylenu a část personálu SGC je mimo službu. Při následné prohlídce na ošetřovně jsou členové SG-1 nadopováni sedativy a upadnou do bezvědomí. Teal'c se probere první a tajně vyslechne rozhovor dr. Fraiserové a generála Hammonda s vetřelci. Většina členů SGC jsou totiž mimozemšťané, kteří se maskují jako lidé. Je proto nutné hledat pomoc venku, mimo základnu...
03x14 - Nouzova situace @ Yahoo! Video

03*15 - Záminka

Skaara/Klorel ztroskotá se svou lodí na Tollanu. Požádá Tollany o svolání Triadu, což je tollanská forma soudu. Předmětem sporu je právo na bezvýhradné využívání těla, které si nárokují jak Skaara, tak i Klorel. Jako archoni - obhájci Skaary jsou přizváni plukovník O'Neill a dr. Jackson, Klorelovým archonem je lord Zipacna a třetím, neutrálním archonem noxská žena Lya. Zipacna však využívá Triad jen jako zamínku, aby získal čas. Mezitím se jeho lidé pokoušejí označit a vyřadit tollanská obranná zařízení tak, aby je mohla Zipacnova loď zničit přímo z oběžné dráhy a napadnout Tollan.
03x15 - Pretense @ Yahoo! Video

03*16 - Urgo

Členům SG-1 je při jejich misi na planetu P4X-884 implantováno do mozku mimozemské zařízení, které má bez jejich vědomí jejich prostřednictvím sbírat informace o Zemi. Při implantaci však dojde k chybě a zařízení, Urgo, začne s členy SG-1 nejen komunikovat, ale umožní jim navázat s ním i vizuální kontakt. Při 'chybě' vlastně došlo ke vzniku umělé inteligence, která má však nevýhodu v tom, že může existovat pouze uvnitř živé bytosti. To se příliš nezamlouvá členům SG-1, jelikož těmi živými bytostmi jsou oni sami. Urgo se má čile k světu a odmítá snahy SG-1 o jeho vypnutí a poté o spojení s Urgovými tvůrci, protože se obává, že když bude vyjmuto z mozků týmu SG-1, bude tak vlastně zničeno a přestane existovat....
03x16 - Urgo @ Yahoo! Video

03*17 - 100 dní

Cílem další mise SG-1 je planeta Edora, která oplývá bohatými ložisky naquadahu. Členové SG-1 zde chtějí dojednat dohodu o jeho těžbě. Přicházejí zrovna v období 'ohnivých dešťů', což jsou roje meteoritů, které každým rokem dopadají na Edoru, když její oběžná dráha protíná pás asteroidů. Zhruba každých 150 let dojde k dopadu větších meteoritů, které způsobí katastrofu různého rozsahu. Naneštěstí tým SG-1 dorazil právě na konci tohoto stopadesátiletého období. Aby zabránili nejhoršímu, evakuují na Zem většinu Edořanů. O'Neill se zdrží hledáním Garana, syna Lairy - vesničanky se kterou se spřátelil, a je uvězněn na Edoře poté, co jeden z meteoritů dopadne přímo na bránu a pohřbí ji. Zdá se, že už se nikdy nebude moci vrátit zpět na Zem.
03x17 - 100 dni @ Yahoo! Video

03*18 - Odstíny šedi

SGC čelí obvinění Asgardů a Tollanů, že kradou technologie na jiných planetách. Asgardi, Tollani a Noxové s nimi proto chtějí přerušit diplomatické styky. Hammond je nucen vypátrat tajemné zloděje. Ukáže se, že plukovník Maybourne vytvořil tajnou jednotku, která má za úkol bez jakýchkoliv skrupulí získávat mimozemské technologie a že s tímto týmem spolupracuje někdo z SGC. Po zinscenovaném incidentu je plukovník O'Neill naoko poslán do předčasného důchodu. Má tak volné ruce na to, aby pronikl do Maybournova utajovaného týmu a stal se jeho velitelem.
03x18 - Ostiny sedi @ Yahoo! Video

03*19 - Nové poznání

SG-1 se dostává na planetu dvou válčících stran - Bedrosianů a Optriců, kteří vedou vleklou válku kvůli rozdílným názorům na svůj původ a na vznik světa. Tým, kromě Teal'ca, je zajat bedrosianskými vojáky pod velením velitele Rigara. Rigar nevěří v existenci hvězdné brány a považuje členy týmu za optrické špióny. Teal'covi se podaří uprchnout, ale při útěku je vážně zraněn a dočasně oslepne. S pomocí bedrosianského vědce Nyana se mu nejen obnoví zrak, ale dokáže i osvobodit zbytek SG-1. Všichni pak i s Nyanem uprchnou do bezpečí na Zem, kde Nyan dostane statut uprchlíka a stane se asistentem dr. Jacksona.
03x19 - Nove poznani @ Yahoo! Video

03*20 - Mateřský instinkt

Týmy SG-1 a SG-2 se spolu s Bra'tacem vydávají na planetu Kheb. Údajně zde má být ukrýván Harsesis, dítě, které v sobě nosí veškeré znalosti Goa'uldů. Nedorazili však jako první, již před jejich příchodem se na planetě objevila skupina Jaffů, která měla stejný cíl - nalézt Harsesise. SG-1 nalezne všechny Jaffy mrtvé, spálené na kost nějakou neznámou zbraní. Na planetě se setkávají s tajemnou mimozemšťankou, která se ujala ochrany Harsesise. Členům týmu nezbývá mnoho času na záchranu dítěte, protože je jim v patách celá armáda Jaffů. Nakonec jsou Jaffové zničeni a Harsesis zůstává ponechán pod ochranou mimozemšťanky, která s ním odchází bránou do bezpečí.
03x20 - Mateřský instinkt @ Yahoo! Video

03*21 - Křišťálová lebka

Na planetě P7X-377 je mayská piramida. V ní se skrývá velká síň s křišťálovou lebkou na podstavdi. Tato lebka se shodná s artefaktem, který našel Jacksonův dědeček Nicholas Ballard v roce 1971 v Belize. Ten tvrdí, že lebka je jakýsi teleport do síně s obry, ale svůj pokus již nikdy nedokázal zopakovat.  Jackson se této lebce podíval do očí, ta se rozsvítila a on zmizel. Nyní jde zbytek týmu SG-1 najít Ballarda, jako poslední šanci na záchranu jejich přítele.
03x21 - Křišťálová lebka @ Yahoo! Video

03*22 - Nemesis

Mechaničtí brouci - replikátoři napadli Thorovu vesmírnou loď a doleťěli k Zemi. Thor přepravil na svou loď  O'Neilla. Narozdíl od Asghardských energetických zbraní jsou pozemské palné proti replikátorům mnohem účinnější. S thorem se rozhodnou, že loď musí být zničena, aby se nákaza nešířila. Bohužel je loď natolik zamořena, že se nejde transportovat zpět na Zem. Je tedy nezbytné se obětovat...
03x22 - Nemesis @ Yahoo! Video
TOPlist
Žádné komentáře