Sci-fi Online

online

V. řada

05*01 - Nepřátelé

Poté, co SG-1 a Jacob nechali vybuchnout slunce, kolem kterého obíhala planeta Vorash, byla celá Apophisova flotila zničena. Carterové se naštěstí podařilo podle instrukcí jejího otce opravit hyperpohon jejich lodi a mohli tak uniknout do hyperprostoru. Loď však byla zachycena vlnou z té exploze a během cesty hyperprostorem byla vychýlena z kurzu. Navíc exploze výbuchu supernovy je nejen vychýlila z kurzu, ale ovlivnila i jejich rychlost. Během pár sekund uletěli čtyři milióny světelných let a ocitli se v jiné galaxii. I při maximální rychlosti by jim cesta domů trvala celých 125 let. Navíc jim nefungují štíty ani hyperpohon. A aby toho nebylo málo, z hyperprostoru se poblíž jejich lodi vynořuje Apophisova loď, která unikla výbuchu a potkal ji stejný osud. Chvíli poté se objevuje třetí loď. Dochází k přestřelce mezi cizí tajemnou lodí a Apophisovou lodí. Jacob manévruje s lodí pryč a míří do blízké soustavy modrého obra, a tam se schovává ve sluneční koróně. Radiace oslepí senzory obou nepřátelských lodí a ty je tak nebudou moci sledovat. Bohužel zůstanou oslepeny i jejich vlastní senzory. Nejprve musejí opravit štíty, aby byli aspoň na čas chráněni před silnou radiací. To se jim podaří a mají tak asi deset hodin na opravu hyperpohonu. Ovšem ukáže se, že ovládací krystaly hyperpohonu jsou úplně vypálené a náhradní nemají. Hyperpohon tak nelze opravit. Jacob manévruje s lodí pryč z koróny. Znovu začínají fungovat senzory a před nimi se objevuje loď - je to Apophisova loď. Senzorický průzkum zjistí, že na palubě nejsou žádné známky života. Jacob navrhuje, aby se Apophisovu loď pokusili opravit, protože je rychlejší, má vyspělejší výzbroj a účinnější štíty, když hyperpohon na jejich lodi nelze opravit. Daniel zůstává na lodi a Jack, Sam a Jacob se vydávají na průzkum Apophisovy lodi. Všude nacházejí známky boje a mrtvá těla Jaffů. Navíc je na lodi spuštěna autodestrukce, do které zbývají pouze čtyři minuty. Jacob se to chce pokusit vypnout z můstku, zatímco Jack a Sam jdou pro ovládací krystaly hyperpohonu, které by se jim v případě, že Jacob neuspěje, mohly hodit pro jejich vlastní loď. Ukazuje se, že Apophisova loď byla napadena a ovládnuta replikátory.
05x01 - Nepřítel @ Yahoo! Video

05*02 - Na prahu smrti

Členům SG-1 se podařilo dostat se v pořádku zpět na Zem. Teal’c byl po návratu vzat do zadržovací cely a byl k němu povolán psychiatr dr. McKenzie. Po nějaké době se zdá, že Teal’c se opět vrátil do normálu a že je to zase ten starý Teal’c, který je na straně pozemšťanů a který věří, že Goa’uldi jsou falešní bohové. Dr. McKenzie přivádí do cely za Teal’cem generála Hammonda a Jacka, aby se sami přesvědčili o tom, že Teal’c už je v pořádku a sami rozhodli, zda ho propustí z cely. Teal’c znovu přísahá věrnost pozemšťanům a říká, že vše způsobil sarkofág, že díky jeho použití opět uvěřil v to, že Apophis je bůh. I Jackovi s Hammondem se zdá být vše v pořádku a Teal’c tak může opustit celu. Na chodbě potkává Bra’taca, kterého Hammond pozval do SGC, aby Teal’covi pomohl. Bra’tac jediný rozpozná, že Teal’c vše pouze hraje a že je stále hluboce přesvědčen o tom, že Apophis je jeho bůh. Když Teal’c zjistí, že svého Mistra neoklamal a že je prozrazen, pokusí se neúspěšně uprchnout. Bra’tac poté podrobí Teal’ca rituálu M’al Sharran, který je sice velmi nebezpečný a může skončit Teal’covou smrtí, ale je to zároveň jediná naděje na Teal’covu záchranu. Bra’tac přes protesty dr. Fraiserové vyjme z Teal’cova vaku na břiše jeho symbionta. Teal’covi tak bez symbionta, který nahrazuje jeho imunitní systém, zbývá pouze několik hodin života. Aby ho mohli zachránit, musí ho dovést až na samotný práh smrti. Díky halucinacím a horečce a s pomocí vedení členů SG-1 a Bra’taca bude Teal’c nucen znovu si projít důležité okamžiky svého života a vybrat si svou pravou cestu. Podaří se Teal’covi úspěšně projít rituálem a vrátit se zpět nebo zemře ve jménu falešného boha?
05x02 - Na prahu smrti @ Yahoo! Video

05*03 - Povznesení

SG-1 prozkoumává planetu Velona. Vidíme ruiny města; bylo zničeno již dávno. Sam detailně studuje neznámé zařízení (zbraň?), Daniel překládá neznámé texty a Jack s Teal’cem prozkoumávají okolí. Vidíme, jak Sam někdo nebo něco pozoruje a rychle se k ní blíží. Sam upadá do bezvědomí a O’Neill ji bere zpět do SGC. Doktorka Fraiserová ji ošetří a generál Hammond jí navrhne volno. Sam z toho není moc nadšená, protože, jak sama říká, nemá kromě práce jinak co dělat. Přesto odjíždí domů. Druhý den ráno potkává před domem neznámého muže, který se chová trochu divně. Pozdraví ho a vrací se zpět do domu. Pak telefonuje Danielovi a chce vědět, co je nového. Vtom se ten neznámý muž objevuje u ní v kuchyni. Sam mu vyhrožuje policií, ale muž se jí snaží uklidnit a vysvětluje, že pochází z planety, kterou právě navštívila. Představuje se jako Orlin. Sam ale přesto vše oznámí generálu Hammondovi. Do jejího bytu je poslán průzkumný oddíl, ale nic neobjeví. V bytě jsou nainstalovány kamery. Zatím Daniel s Teal’cem přijdou na teorii o zkáze Velonské civilizace. Tamní rasa byla zhruba na úrovni Země, když na ni zaútočili Goa’uldi. Daniel s Teal’cem se zprvu domnívali, že ji vyhladili Goa’uldi, ale podle nových zjištění Veloňané právě pomocí své zbraně Goa’uldy odrazili. Otázkou zůstává, kdo tedy Veloňany vyhladil…
05x03 - Povzneseni @ Yahoo! Video

05*04 - Pátý člen

SG-1 je během mise napadena Goa’uldy, kteří hledají jednoho příslušníka rasy Reolů majícího schopnost produkce chemikálie, která při kontaktu způsobí, že napadený si o Reolovi myslí něco úplně jiného než je a stejně odlišně ho i vidí. Celý tým SG-1 je tedy infikován a domnívá se, že s nimi je poručík Tyler, kterého k nim generál Hammond přidal jako pátého člena týmu. Sam, Danielovi a Teal’covi se podaří uprchnout, ale Jack zůstává s postřeleným Tylerem v nepřátelském území, kde je hledají Goa’uldi. Skryjí se v ruinách staré budovy, kde přespí. Mezitím zbytek SG-1 dorazí do SGC a tam se zjistí nepatřičnosti ohledně poručíka Tylera, který podle členů základny neexistoval a ani neexistuje. Pak je doktorka Fraiserová při přenášení Teal’covy bundy částečně zasažena chemikálií a začíná si matně vzpomínat na Tylera. To ji dovede ke zjištění, že poručík není tím, za koho se vydává, ale je někdo jiný.
05x04 - Pátýčlen @ Yahoo! Video

05*05 - Rudé nebe

Při cestě na planetu K’tau brána hlásí chybu, ale zadávací program tuto chybu obejde a tak SG-1 cestou nabere těžký prvek, který se dostane do k’tauského slunce a tím naruší jeho činnost. Podle Carterové, je narušeno ultrafialové spektrum a obloha planety zrudne. Lidé na K’tau pokládají SG-1 za bohy, kteří mají zvěstovat něco špatného. To špatné přichází v podobě Odinova oka, což má být zrudlá obloha způsobená nadměrným UV zářením, chystající se vyhubit celou populaci planety. Samozřejmě, SG-1 chce napravit, co způsobili, a proto jdou do síně moudrosti Freyra, místního boha. Po monologu Freyra v podobě velkého válečníka je Jackův hologram transportován k Radě Asgardů, kde zjistí, že K’tau spadá do Smlouvy o chráněných planetách, a tak Asgardi nemohou nijak pomoci, aniž by porušili smlouvu s Goa’uldy a tím by ohrozili všechny planety, které smlouva zahrnuje. Carterová má plán, jak situaci vyřešit a vrátit činnost slunce do normálních poměrů, ale potřebuje k tomu raketu a nějaký supertěžký prvek. Raketu po částech dopraví a složí, a když si jdou na Zemi vyzvednout supertěžké maclarium, radikální, nepřátelská část domorodců na K’tau zničí raketu a tak SG-1 nemá, jak dostat maclarium do slunce.
05x05 - Rudé nebe @ Yahoo! Video

05*06 - Zasvěcení

Díl začíná oslavou šestnáctých narozenin Cassandry. Janet se Sam zapalují svíčky na dortu připravující oslavu. Cassandra však jejich nadšení zdaleka nesdílí, neboť chce jít s partou přátel někam ven. Navíc před domem na ní čeká Dominik. Janet ji s ohledem na to, že jí není úplně dobře nechce nechat jít nikam daleko. Cassandra jde pouze před dům, kde od Dominika dostává malý dárek. Rozhodně z něj má větší radost než ze všeho ostatního. Nadejde chvíle polibku. Vtom světla zablikají, praskne žárovka na verandě a ona se hroutí k zemi. Janet se Sam běží ihned ven jakmile zaslechnou volání. Nevypadá to vůbec dobře a berou ji ihned do nemocnice na základně SGC. Cassandřin stav se ovšem vůbec nelepší. Stále má vysokou teplotu a nejspíš jde o retrovirus ve spojení z EM polem, které její tělo vytváří, zabraňující současně provést podrobnější vyšetření. Během krátkého okamžiku, kdy procitne, blouzní a EM pole opět způsobí kratičký výpadek. Na poradě Janet rozebírá teorii o retroviru s tím, že ho Cassandra musela chytit ještě na domovské planetě, ale projevil se teprve teď. Zcela bezradně připustí, že nemá žádný lék a navíc dochází k poškození mozku. Do místnosti vtrhne Daniel s novými poznatky SG-7 z P8X-987, tedy Cassandřiny planety. Poukazuje na podobné příznaky projevující se u jedinců jejího věku. Na otázku, jak to léčili a proč odmítli léky, reaguje tím, že děti poslali do blízkého lesa odkud se po pár dnech vrátili vyléčené. Jak, to nikdy nezjistili. Pouze, že jde o jakýsi náboženský obřad.  Sam navrhuje, aby se vrátili na P8X-987 a zkusili se tam porozhlédnout. Po čtyřech letech by atmosféra už nemusela být kontaminovaná. Generál Hammnond nakonec souhlasí. SG-1 vyráží na planetu. V lese Daniel nachází strom s fosforově zeleným obtiskem ruky. Dotkne se obtisku, okamžitě vzplane malý oheň. Jack s Teal’cem jdou k němu blíž a jsou okamžitě transportními kruhy přesunuti do Nirrtiny laboratoře.
05x06 - Zasvěcení @ Yahoo! Video

05*07 - Domácí zvířata

Daniel studuje chování a řeč Unasů na jejich planetě tím, že vždy přiláká Chaku k bráně na čokoládovou tyčinku. Jednou, když Chaka zase přijde pro tyčinku, vystoupí z brány několik mužů a Chaku zadrží a odvedou bránou pryč. Členové SG-1 se vydávají na planetu, kam byl Chaka odvlečen, a objeví zde společnost otrokářů, která využívá Unasy jako otroky. Místní obyvatelé mají k dispizici tyčové zbraně, zat’nik’ately i goa’uldský mučící „trojzubec“. Daniel a Jack se vydají do jedné osady, Sam s Teal’cem zůstávají na okraji lesa jako záloha pro případ krytí svých kolegů z týmu. Jack a Daniel se místnímu hlavnímu obchodníkovi Burrockovi představí jako obchodníci s Unasy s tím, že mají zájem si nějakého Unase vybrat. Daniel při prohlídce osady a Unasů projeví zájem o Chaku, který je uvězněn v jakési stodole se zamřížovanými celami a Daniela ihned pozná. Daniel sdělí Burrocovi, že Chaka je jeho Unas a že ho chce získat zpět. Burrock se ale Chaky, který představuje „novou krev“ nehodlá za žádnou cenu vzdát. Jack s Danielem se vracejí ke zbytku týmu. V noci se pak dvojice vplíží zpět do osady s cílem Chaku osvobodit. Teal’c a Sam opět zůstávají na okraji lesa jako záloha. Osvobození Chaky se však nezdaří, Jack s Danielem jsou chyceni a zavřeni do cel ve stodole.
05x07 - Domácí zvířata @ Yahoo! Video

05*08 - V hrobce

SG-1 se dovídá, že během doby provozu ruské brány prošel nelegálně ruský tým vědců na pouštní planetu, která byla doménou Goa’ulda Marduka. Na planetu se společně s SG-1 vydává i ruský tým vedený plukovníkem Žukovem. Na planetě se nachází zikkurat podobný tomu, jaké se stavěly na Zemi v starověké Mezopotámii. Právě zde chtějí pátrat po ztraceném ruském týmu. Ten zde má být již po tři měsíce, takže nejsou skoro žádné naděje na jejich přežití. Uvnitř se rozdělí na dvě části a skupina vedená plukovníkem Žukovem objeví sarkofág. Jack jim sice přikáže počkat s otevřením na ně, ale Žukov neuposlechne a nechá sarkofág otevřít. Ten se však propadne a jeden ze členů ruského komanda je ztracen pod sutinami. Sarkofág ukrývá jenom kostru Goa’ulda Marduka, která je podivně ohlodaná, stejně jako kostry lidí z ruského týmu, které najdou později. Po chvíli objeví jednu kostru, je ale ve stavu, který je naprosto nepřiměřený byť i třem měsícům po smrti, a Sam najde na kostech stopy zubů shodné s obtisky na Mardukovi, takže dojdou k názoru, že jeho smrt muselo způsobit nějaké malé zvíře s velmi ostrými zuby. Daniel překládá texty v hlavní místnosti pod dohledem jednoho Rusa, ostatní pátrají po chrámu. Jednu členku ruského týmu napadne a pokouše nějaký divné zvíře, Sam ho však střelí a ono uteče. Zdá se, že do rány vypustilo nějaký jed a napadená Ruska - poručík Toliněvová - dostává horečky a hrozí jí smrt blízká v několika dnech. Sam navíc cítila v tom zvířeti Goa’ulda.
05x08 - V hrobce @ Yahoo! Video

05*09 - Mezi dvěma ohni

SG-1 je pozvána na Tollanu k pohřbu Omoca, jednoho z Tollanců, které kdysi zachránili (viz epizoda Enigma) z jejich zničeného světa. Narim pronese smuteční řeč, načež kancléřka zapálí oheň a obřad je u konce. Konečně Daniel načne téma, proč byli pozváni také oni, když Omoc o nich neměl příliš vysoké mínění. Narim ho lehce poopravuje, načež kancléřka naznačí, že by budoucí jednání o budoucích obchodních vztazích mohlo být otevřeno. Nezvykle vřele je pozve druhý den k jednání. Nenápadně pokyne dvojici strážných, aby na ně dohlédla. Během cesty zkouší SG-1 vyzvědět informace od Narima, ale ten je sám překvapen a netuší jaký záměr kancléřka sleduje. Ještě před odchodem bránou Narim vloží Sam do ruky malý projektor. Na základně ho Sam aktivuje ještě na přístupové rampě. Narimův hologram říká, že nemohl otevřeně mluvit. Omoc ho před svou smrtí varoval o velkém nebezpečí hrozící Tollaně.
05x09 - Mezi dvěma ohni @ Yahoo! Video

05*10 - Rok 2001

SG-1 přichází na zemědělsky zaměřenou planetu obývanou Voliany. Ti zde žijí pod ochranou a správou vyspělých Aschenů, kteří nabízejí Zemi mnohé výhody, včetně léků na prodloužení života. Výměnou chtějí adresy k cizím branám. Po návratu zpět do SGC je s nimi zpět poslán vyslanec Joseph Faxon. Jack, Sam a Faxon jdou spolu s představiteli Aschenů na palubu aschenského žacího stroje, kde vyjednávají o podmínkách smlouvy. Mezitím se Daniel s Teal’cem prochází po planetě a po upozornění jednoho farmáře sestoupí do podzemí, kde naleznou zbytky dávné civilizace na úrovni podobné třicátým letům 20. století na Zemi. Objeví zde i noviny. Ty na Zemi Daniel překládá a zjistí, že kdysi na planetě byla poměrně vyvinutá civilizace, ale pak náhle počet obyvatel klesl a obyvatelé opustili města. Daniel ale nemůže přeložit jedno slovo, které je velmi důležité a prozrazuje, co zapříčinilo takový pokles počtu obyvatel. Vychází najevo, že domovská planeta Aschenů musí ležet někde mezi třemi planetami, z nichž jedna byla na seznamu vyškrtnuta kvůli dopisu, který prošel bránou a byl potřísněn Jackovou krví (viz epizoda 2010). Na planetu se poté vrací vrací pouze Sam s Faxonem vést další jednání. Sam dává Mollemovi a Borrenovi adresy několika planet a ptá se Borrena, co znamená slovo, které Daniel nemohl přeložit. Je to "sterilita". Nyní je jasné, co by při spolupráci s Ascheny Zemi čekalo - radikální snížení populace a postupná přeměna na zemědělskou planetu a obilnici Aschenů. Když je Aschenům jasné, že jejich záměry byly odhaleny, chtějí poslat na Zemi bránou ničivou biologickou zbraň, která by vyhubila vše živé. Mají adresy několika planet a spolupráci se Zemí tak mohou oželet. Carterové se na poslední chvíli podaří dostat se bránou zpět do SGC a varovat před hrozícím nebezpečím. Ovšem vyslanec Faxon takové štěstí neměl a zůstal na planetě v rukou Aschenů. Jeho další osud není známý. Díky Sam bylo nebezpečí hrozící od Aschenů zažehnáno. Navíc se ukazuje, že první adresa, kterou dali Aschenům byla ta, vedoucí na planetu přitahovanou k blízké černé díře...
05x10 - Rok 2001 @ Yahoo! Video

05*11 - Zoufalé řešení

Když jednoho dne Sam jde po ulici, zastaví vedle ní dodávka, ze které vyskáčou muži v kuklách a Sam unesou. Vyjde najevo, že před nedávnem byl Rusům ukraden nelegálně vlastněný Goa’uld, který byl prodán prostřednictvím Harryho Maybourna do firmy Adriana Conrada. Conrad trpí nevyléčitelnou chorobou a Goa’uld by ho mohl vyléčit. Po Sam se začne shánět celá SGC. Harry Maybourne sdělí Jackovi, že nedávno měl prsty v prodeji symbionta od Rusů Conradově firmě a že tedy oproti očekávání nestojí za touto akcí NID. Daniel přijde na to, že do majetku firmy patří i stará, nepoužívaná nemocnice v Chicagu. Mezitím se tým lékařů snaží získat od Sam informace, jak se dokázala zbavit svého symbionta, protože po vyléčení chtějí Goa’ulda z Conrada vyndat. Sam se podaří jednou utéct, ale znovu je chycena a ještě důkladněji spoutána, aby se to neopakovalo. SG-1 s Harrym Maybournem dorazí do nemocnice právě včas - ve chvíli, kdy se jeden z lékařů snaží Sam zabít. Mezitím však byla Adrianu Conradovi implantována goa’uldí larva. Goa’uld jej ovládne, zneškodní Conradovu přítelkyni a podaří se mu uprchnout. V podzemní části budovy narazí na Jacka. Objevuje se však plukovník Simmons a zezadu dvakrát na Jacka vystřelí. Kulku, která směřovala do zad, zachytí vesta, ale druhá kulka zranila Jackovi rameno, které mu vesta nechránila. Simmon pak nabízí Conradovi pomoc a oba odcházejí neznámo kam. Zraněného Jacka objeví Sam a ten je odvezen do nemocnice. Domnívá se, že ho postřelil Maybourne.
05x11 - Zoufale reseni @ Yahoo! Video

05*12 - Seriál Červí díra

Při schůzce v zasedací místnosti Carterová ukazuje, jak vesmírná sonda Kepler při průletu kolem Marsu pořídila snímek. Mysleli si, že je to asteroid, ale vydávalo to slabou energii. Byla to vesmírná loď podobná té, ke které je přivedl Martin Lloyd. Loď letí k Zemi a bude zde za tři dny. Mezitím někde ve studiu probíhá natáčení sci-fi seriálu Červí díra, kde Martin Lloyd dělá v produkci. Seriál se nápadně podobá programu Hvězdné brány. Hammond pouští ukázku z tohoto seriálu členům SG-1. Všichni jsou překvapeni, ale je prioritou zjistit, co Martin ví. O´Neill je jmenován novým konzultantem v tomto seriálu. Jede do studia a ptá se po Martinovi. Když ho najde, Martin ho nepoznává a nepamatuje si vůbec na nic. O´Neill mu potom prohledá přívěs a zjistí, že má ve skříňce spoustu vitamínů a že mu asi opět vymazali paměť. Vezme jednu lahvičku na rozbor. Testy ukáží, že obsahují chemikálii, kterou Tanner používal k zablokování Martinovy paměti. Při natáčení, které O´Neill sleduje, jsou nějaké neshody a Jack se jen dívá a baví se. Martinovi druhové - Tanner a ostatní už vědí, že O´Neill se setkal s Martinem. S O´Neillem je ve studiu i Teal’c, který je tam jako obsluha občerstvení, a řekl Jackovi, že Carterová a Daniel sledují Martinův byt. O´Neill vyzvídá na Martinovi, odkud má všechny ty znalosti, podle kterých napsal seriál. Ten říká, že jen napsal nějakou povídku, kterou mu nechtěli vydat. Carterová s Danielem zjistí že jistý Steve Austin, pracující jako asistent produkce, je jim nějak povědomý a jdou ho navštívit. Chvíli čekají, až přijede. Když vejde do domu, jdou za ním, zaklepou, vejdou a byt je prázdný... ve třetím patře. Zjistili jen, že volal do nějakého skladu. O´Neill jde za Martinem do přívěsu a tam mu říká, že to, co napsal je pravda, že pochází z vesmíru. Martin z toho má jen legraci. Zrovna ho potřebují na place, tak odejde. Carterová, Daniel a vojáci z SGC se vydávají do udaného skladu, kde je čeká překvapení. Jsou tam agenti NID, kterým velí agent Malcolm Barrett. Carterová si uvědomí, že byli oklamáni.
05x12 - Seriál Červí díra @ Yahoo! Video

05*13 - Zkouška ohněm

SG-1 cvičí ve výcvikovém zařízení tým nováčků a budoucích adeptů do SGC. Tým nováčků vede poručík Elliot, do týmu dále patří Jennifer Haileyová (viz 4.19 Prodigy), Satterfieldová a Grogan. Při dalším testu nejsou příliš úspěšní - všichni jsou "zastřeleni" a Daniel si připisuje bod. Jack si neodpustí pár sarkastických narážek na Elliotovo velení. Jeho tým však za Elliotem pevně stojí. Elliot poukazuje na pár nesrovnalostí v testu. Poslední test je odložen na druhý den. Elliot usedá později ve značně v pokleslé náladě u jeepu. Domnívá se, že ho plukovník O’Neill evidentně nemá rád, s čímž většina jeho týmu souhlasí. Jedině Haileyová plukovníka nekritizuje. Naopak pobízí Elliota i ostatní, že to mohou dokázat, když se budou opravdu snažit. Neprozradí nic z toho, že už O'Neilla viděla ve skutečné akci. Večer Jack zůstane na základně. V jídelně Sam vyzvídá, jaký má Jack názor na nováčky. Druhý den ráno vyhlásí Jack poslední cvičný test. Elliotův tým však při testu neuspěje, navíc Grogan je opět zasažen zat'nik'atelem. Situace pro nováčky nevypadá příliš dobře. Navíc něco není v pořádku. Jack dostává zprávu, ale je náhle přerušena. Přijíždějí vojenské jeepy a z nich vyskakuje ozbrojená stráž. Jack nechává Elliota s celým týmem počkat a zasouvá si k jejich překvapení do pistole ostré náboje. Po krátkém rozhovoru s generálem Kerriganem a jeho stráží dojde k přestřelce. Jackovi se všechny podaří zneškodnit, ale sám je při tom postřelen. Elliot porušuje rozkazy a celý tým mu jde na pomoc. Jack ji sice odmítá, ale nakonec se s nimi vydává do SGC, kde zatím došlo k mimozemské invazi...
05x13 - Zkouska ohnem @ Yahoo! Video

05*14 - 48 hodin

SG-1 je pod palbou Jaffů, Daniel se snaží zadat adresu a ostatní střílejí. Náhle se zpoza stromů zvedá veliká goa’uldská loď, řízená Tanithem. O’Neill probíhá bránou a domnívá se, že Teal’c běží za ním. Ten ale po zjištění, že loď řídí Tanith, chce loď zničit menším přenosným dělem, které má u sebe. Loď zasáhne a ta se řítí k zemi. Teal’c vběhne do brány, ale loď při pádu zasáhne ovládací panel a červí díra se uzavře. Teal’c zůstane uvězněn v bráně jako energetický otisk. Když po návratu zbylí členové SG-1 zjistí, že Teal’c se s nimi nevrátil, chtějí se pro něj okamžitě vrátit, ale počítač hlásí neznámou chybu. Carterová v poslední chvíli zastaví zadávání adresy, protože jí dojde, že Teal’c by mohl být uvězněn v bráně. Neví ale, jak jej dostat z brány ven. Navíc několik týmů je na misích mimo Zemi a pokud by některý tým aktivoval bránu pro návrat na základnu, Teal’cův otisk v bráně by se vymazal. Hammond odchází informovat Pentagon. Daniel s majorem Davisem odlétají do Moskvy dojednat použití ruské brány, aby se SG týmy mohly vrátit domů. Setkávají se s plukovníkem Čechovem. Ten dává najevo, že se mu tato situace nelíbí a že Rusové budou rovněž mít své požadavky. Do SGC přichází plukovník Simmons a doktor McKay, kterého Pentagon považuje za nejlepšího odborníka na hvězdnou bránu. Při setkání s Carterovou je arogantní McKay dost jedovatý a nepříjemný a nepadnou si se Sam zrovna do oka. Pentagon nechce s Rusy dlouhodobě vyjednávat a Simmons oznamuje, že mají pouhé dva dny na vyřešení problému, jak dostat Teal’ca zpět.
05x14 - 48 hodin @ Yahoo! Video

05*15 - Schůzka na nejvyšší úrovni

Na začátku nabídne vazal Anubise lord Zipacna Usirevovi v těle Sarah, přítelkyně Daniela Jacksona, poddanství Anubisovi. Pak do SGC přichází Tok’rové a oznamují, že když zemřel Kronos s Apophisem, vládci se snaží spojit, a proto chtějí uspořádat schůzku na jedné velmi chráněné neutrální planetě, kam se smí pouze na nákladní lodi a to pouze s jediným lidským otrokem - lo’taurem. Otrok musí mluvit plynně goa’uldsky, takže je vybrán Daniel. Spolu s SG-1 jde tým SG-17 s poručíkem Elliotem (viz Proving Ground). Na Revanně (planeta Tok’rů) jim Jacob vysvětlí, jak se Daniel dostane na schůzku. Pomocí nově vytvořené chemikálie Tok’rů bude vládci Yu vsugerováno, že je jeho věrný lo’taur. Dále dostane ampulku se dvěmi složkami, které když se smíchají dohromady, vytvoří silný jed, který zabije symbionta, ale ne normálního člověka. Jednání se má účastnit sedm Vládců Soustavy – Baal, Kálí, Svorog, Bastet, Yu [Ti], Olokun a Morrigan. Když se Daniel chystá použít jed, přichází Usirev, jehož hostitelka Sára zná Daniela a ví, že není lo’taur vládce Yu. Naštěstí to nedává znát a žádá jménem Anubise, aby se Anubis znovu stal Vládcem Soustavy. Mezitím se lord Zipacna se svou armádou a flotilou přepravuje k Revanně, kterou dostal od Anubise za úkol zničit. Tok’rové se nemůžou dostat pryč, protože brána je blokována zvenčí, a proto se budou muset bránit. Všechen jed, který by mohli případně použít ale bohužel má u sebe Daniel. Planeta je bombardována bombami z al’keshů, tunely Tok’rů se začínají bortit. Část týmu SG-17, který doprovází SG-1, je společně s Tok’ry pohřben pod troskami a poručíka Elliota se snaží zachránit Lantash, bývalý symbiont Martoufa. Je ale velmi slabý a na zranění poručíka Elliota asi stačit nebude. Na jednání zatím vládci přijmou Anubise jako dalšího Vládce Soustavy. Do tunelů pronikají Jaffové a pobíjí zbytek Tok’rů bránících se jenom zat’nik’ately.
05x15 - Schůzka na nejvyšší úrovni - část 1 @ Yahoo! Video

05*16 - Poslední boj

Za Danielem přichází Sarah/Usirev, hrozí mu dýkou a žádá informace, na jakém spiknutí se podílí. Daniel ji ale vpíchne chemikálii, kterou vpíchl i vládci Yu, takže jej začne považovat za obyčejného sluhu Yu. Jacob žádá okamžité použití jedu, ale Daniel nechce Sarah společně s Usirevem a Vládci Soustavy zabít. Anubise pak Goa’uldi na sumitu přijmou jako dalšího Vládce Soustavy. To znamená, že Daniel nemůže všechny vládce zabít, protože nepřítomný Anubis by se stal nepřemožitelný. Major Carterová společně s Lantashem v těle poručíka Elliota jsou uvězněni v tunelu a Jack s Teal’cem se musí pokusit dostat je ven pomocí krystalů Tok’rů. Pak si tvoří nové tunely a unikají Jaffům. Daniel objeví na chodbě během schůzky nádržku s Goa’uldy a obává se, že po skončení každý lo’taur jednoho dostane a stane se hostitelem. Místo toho je zúčastnění Goa’uldi zabijí a snědí. Tohle podle jednoho sluhy dělají každý večer. Zatím na Revanně se SG-1 podaří dostat se z tunelů na povrch. Musí se dostat k signálnímu zařízení, pomocí kterého by oznámili, že jsou naživu. Daniel chce ukrást teltak vládce Yu a unést i Usireva. Usirev pak na palubě teltaku bodne dýkou Yu a chce zabít Daniela, ale tomu se podaří vystřelit se v záchranném modulu a Jacob jej transportuje na svůj teltakc a letí k Revanně. Tam dostanou varování o napadení základny a chvíli poté vyšle zbytek SG-1 zprávu, že jsou na planetě. Jacob s Danielem letí k nim, ale vydávají se za nimi dva bojové letouny a sestřelí je. Podaří se jim však přistát, ale teltak je příliš poškozený, než aby mohl znovu vzlétnout. Chtějí použít jed, který měl u sebe Daniel, ale nemůžou jej použít, protože by uvolněný plyn neměl dosah až k bráně a navíc by zabil i Teal’ca, Jakoba a Elliota. Elliot navrhne, že se nechá donést k bráně Jaffy, kteří jej zajmou pod záminkou, že jim poskytne informace o vzorci tohoto jedu, a tam jed použije. Ostatní nakonec souhlasí, SG-1 s Jacobem odchází a za chvíli k Elliotovi přichází oddíl Jaffů.
05x16 - Posledni boj - cast 2 @ Yahoo! Video

05*17 - Kritický bod

Amatérský astronom objeví obří asteroid, který směřuje k Zemi. Má délku 137 kilometrů a od doby objevení za jedenáct dní má zničit všechen život na planetě. SG-1 doufá v pomoc mimozemských spojenců, tj. Tok’rů a Asgardů. Ti však nemůžou pomoci kvůli Smlouvě o chráněných planetách. Tok’rové mají zase po útocích na Revanně velice snížené počty, takže také nemohou pomoci. Rozhodnou se tedy zničit asteroid sami. Pokusí se opravit teltak na Revanně a pak se dostat k asteroidu dříve, než se dostane k Zemi a zničí ji. Cesta z Revanny bude trvat při 100 % výkonu motoru osm dní. Naštěstí se jim společně s vědeckým týmem podaří teltak spravit a mohou odletět. Z planety letí pryč už jenom SG-1. Na Zemi začíná přemisťování vybraných odborníků ze všech možných oborů na stanoviště Alfa. SG-1 v teltaku doletí k asteroidu. Dva z nich musí vystoupit ven a umístit super silnou výbušninu do jednoho kráteru. Musí ale dávat pozor na meteority, protože budou prolétat meteoritickým rojem. Selžou jim podsvětelné motory a padají na povrch asteroidu. Snaží se pád zpomalit, což se jim podaří, protože dopadnou do 50 m hlubokého kráteru, takže měli více času na brždění. Podaří se jim zde přistát. Jack a Teal’c se vydají ve skafandrech s bombou ven na povrch asteroidu. Kruhy se dostanou na povrch a postupují i s bombou do kráteru. Nemusí ji však nést, je umístěna na vozítku, které Jack ovládá. Pak je začnou bombardovat meteority a na teltaku se objeví trhlina, kterou uniká vzduch. Daniel a Sam se však schovali do záchranných modulů, a tak přežili. Teal’covi se podaří spravit trhliny na teltaku a Daniel se Sam mohou vyjít ze záchranných modulů. Pak Sam zjistí, že jádro asteroidu je tvořeno naquadahem...
05x17 - Kriticky bod @ Yahoo! Video

05*18 - Bojovník

Teal’c s Bra’tacem jsou na planetě Cal Mah, kde nalezli útočiště jaffští povstalci vedení Jaffou K’tanem, který zabil bezvýznamného goa’ulda Imhotepa. Po příchodu do SGC oba informují o situaci a žádají, aby se lidé spojili s Jaffy. Tollani jsou možná zahubeni a Tok’rů zbývá málo – to jeden z důvodů. Hammond vysílá SG-1 na planetu se zásobami a zbraněmi. Jaffové nejsou pozemskými zbraněmi příliš nadšení. Myslí si o nich, že jsou primitivní; čekali tyčové zbraně. Členové SG-1 sledují probíhající tvrdý trénink Jaffů. Při jedné ukázce zvláště tvrdého souboje O’Neill zasáhne s tím, že se Jaffové nemusí při tréninku zabít, že je potřebují živé. Jeden z Jaffů vyzve O’Neilla na souboj, ale právě se vrací K’tano, který z výpravy přinesl zbraně. K’tano se vítá s Teal’cem , Bra’tacem a s SG-1. I K’tanovi se zdají být pozemské zbraně primitivní, a tak mu Carterová předvede malou ukázku, co pozemské zbraně dokážou. K’tano zbraně přijme, ale obává se, že Země nebude dodávat pravidelně náboje a že budou na pozemšťanech příliš závislí. K’tano hodlá přepadnout nějaký jaffský transport a ukořistit zat’nik’ately a zbraňový naqadah a chce, aby se toho zúčastnili i členové SG-1. Přepadení a převzetí kořisti je ale nějak jednoduché. Teal’c je nadšen a rád by se přidal k Jaffům, ale pochybuje o spojení s lidmi, protože jsou jiní. K’tano vysílá tým Jaffů na planetu Nirrti. O’Neillovi se to nelíbí a mezi ním a Teal’cem vznikají rozpory, protože Jack se domnívá, že K’tano hraje divadýlko. K’tano také plánuje útok na Goa´ulda Yuho[Tiho]. O’Neill, který nesouhlasí s K’tanem, přikazuje Teal’covi, jako členu SG-1, aby se sbalil, že odcházejí. Teal’c ale odmítne a odchází na misi, na kterou ho vyslal K’tano; padne však do rukou Yuho [Tiho]. Yu ví, že Teal’c ho měl na K’tanův příkaz zabít, a přesto ho propustí s tím, že ví o planetě, kde se ukrývají jaffští povstalci. Tým SG-1 se hodlá vrátit do SGC, ale zadávání adresy se přeruší, když je brána aktivována zvenčí. Brána se otevře a proběhne jí Teal’c. Nikoho nevnímá a běží do tábora s výkřiky, že K’tano je zrádce, že Yu a ostatní Vládci Soustavy o všem ví a k základně jaffských povstalců se blíží mateřské lodě...
05x18 - The Warrior @ Yahoo! Video

05*19 - Hrozba

Členové SG-1 se vydávají na misi na opuštěnou planetu. Carterová zachytí slabý zdroj energie a naleznou mladou ženu, ležící na jakémsi stole nebo oltáři s přikrytou tváří. Energie vychází z ní. Spojí se základnou a informují generála Hammonda o nálezu. Carterová by ženu ráda vzala na Zemi. Hammond souhlasí. Po návratu na základnu dr. Fraiserová spolu s Carterovou ženu-androida probudí. Žena neví kde je a je velice vystrašená. Jmenuje se Reese a zajímá se, kde je a kdo jsou oni. Na nic si nevzpomíná, jen na to, že její otec věděl o nějakém nebezpečí a jí řekl, aby šla spát, že ji probudí, až nebezpečí pomine. Vypadá to, že si ani neuvědomuje, že je androidka. Daniel s Carterovou se domluví, že jí to raději neřeknou a počkají s tím na pozdější dobu. Plukovník O´Neill se vrací zpět na planetu spolu s Teal’cem a s dvěma vojáky z jiného týmu. Jeden z vojáků najde něco, co v životě neviděl, a podá to O´Neillovi. Ten poznává díl replikátora a okamžitě se vrací na základnu.
05x19 - Menace @ Yahoo! Video

05*20 - Strážce

Tato epizoda začíná ukázkami z epizody Shades of Grey, kdy byl plukovník O´Neill včleněn do týmu plukovníka Maybourna z NID, který kradl na planetách cizí technologie a díky O’Neillovi byli všichni zatčeni. Členové týmu SG-9 mají jedenáct hodin zpoždění a nehlásí se. Byli vysláni na planetu P2A-018 – Latonu, kterou už dříve navštívil tým NID a zajímal se o obranný systém Latony, místními nazývaný strážce. Spojení se základnou je sice navázáno, ale je velice špatně slyšet hlášení. Dozví se jen to, že Latona byla napadena Jaffy a jaffská hlídka stojí i u brány. Generál Hammond se obává, že tým pod vedením plukovníka Grievese z NID s tímto obranným systémem něco provedl a když byli zatčeni, zamlčeli to. Latona již není nadále chráněna a proto ji napadli Jaffové. O´Neill navrhuje poslat průzkumný letoun a Carterová říká, že by si měli promluvit s plukovníkem Grievesem, který zkoumal strážce. O´Neill jde do vězení za Grievesem. Ten je v cele smrti. Jack žádá, aby mu řekl, jak zařízení opravit. Po slovní přestřelce Grieves nakonec začne mluvit. Říká, že strážce rozebrali a zase složili a že Latoňané o ničem nevěděli. Dál však chce mluvit, jen když mu změní rozsudek a vezmou ho spolu s poručíkem Kershawovou na Latonu.
05x20 - The Sentinel @ Yahoo! Video

05*21 - Velká cesta

Na planetě Kelowna, kde se nachází prvek, který se nevyskytuje nikde jinde v galaxii – naquadria, která vznikla z normálního naquadahu, probíhá výzkum tohoto prvku. Daniel se zde seznámí s Jonasem Quinnem, kelownským vědcem, který se později stane členem SG-1. Když pozorují jeden experiment, dojde k havárii a nestabilní naquadria začne vydávat energii a radiaci. Vědci, kteří se pokusu účastnili, skoro okamžitě zemřeli na nemoc z ozáření. V té chvíli hrozí exploze naquadrie a tím by prakticky započala řetězová reakce, protože na planetě jsou dvě žíly naquadahu – jedna je přeměněna na naquadrii a druhá, hlubší obsahuje nepřeměněný naquadah, což by zničilo celou planetu. Daniel však rozstřílí sklo laboratoře a vrhne se dovnitř. Zde se mu podaří zažehnat hrozbu, ale to vše za cenu obrovské dávky záření, která je bohužel smrtelná. Kelownská vláda však nezná pravdu a mylně se domnívá, že nehodu způsobil dr. Jackson. Protože však Země chce udržet s Kelownou diplomatické styky kvůli naquadrii, která je velmi důležitá pro mnoho projektů, nemohou říci pravdu a generál Hammond raději uzná Danielovu vinu. Jack to vše poví Jonasovi, který se velmi stydí, že Daniel není na Kelowně, kterou zachránil, uznáván jako hrdina. Mezitím v SGC se doktorka Fraiserová a Sam pokoušejí Daniela zachránit, Sam dokonce zkusí použít goa’uldské léčebné zařízení, avšak bezvýsledně. Daniel rozmlouvá s Omou Desalou o svém životě, co udělal dobrého, špatného, čeho dosáhl a také, jak se dostat do jiné úrovně bytí. Jonas pak přichází bránou s naquadrií a s tím, že řekl své vládě pravdu a sebral naquadrii. Zůstává v SGC, protože se nemůže vrátit na svou domovskou planetu, kde je nadále pokládán za zrádce. Do SGC přichází i Jacob/Selmak a pokouší se zachránit Daniela. Ale ten si již vybral svou cestu. Během léčebného procesu Daniel řekne Jackovi, že již nechce dále žít a touží odejít s Omou. Jack požádá Jacoba, aby přestal s léčením. Skoro okamžitě Daniel "umírá" a z těla vystupuje už jako ascendovaný.
05x21 - Meridian @ Yahoo! Video

05*22 - Překvapivá odhalení

Trojice goa’uldských ha'taků se objeví u nejmenované planety chráněné smlouvou uzavřenou Asgardy a Vládci Soustavy. Samozřejmě zde nejsou náhodou a Usirev, sledující přilétající Asgardskou loď, spokojeně přechází po můstku. Asgardský velitel Thor je upozorní, že porušili smlouvu. Po krátké výměně názorů, kdy Usirev nehodlá ustoupit, Thor zahájí palbu. Vylepšené goa’uldské štíty však nápor vydrží. Usirev si jen spokojeně zamručí, že dny, kdy ustupovali Asgardům, jsou konečně pryč. Na základně Sam prochází Danielovu kancelář, bere do rukou ležící knihy a stále nedokáže překousnout, že Daniel už tady není. Přichází i generál Hammond a zkouší ji utěšit, jenomže právě skutečnost, že si nejsou úplně jistí jeho smrtí, ji nejvíc užírá. Během hovoru dojde k náhlému výpadku energie. Po chvilce naskočí generátory a generála naléhavě volají do prostoru brány. Tam již přichází asgardský zástupce Freyr. Informuje o mimořádně nepříjemné situaci a jejich nedávné nepřítomnosti. Přišel však z jiného důvodu. Kvůli nedávnému incidentu s Goa’uldy, během něhož byl zabit velitel Thor, protože se Goa'uldům podařilo zničit jeho loď. Na Teal’covu poznámku Freyr připouští, že Goa'uldi nyní mají výkonnější štíty a zbraně, což výhodu Asgardů v následujících střetnutí značně snižuje.
05x22 - Revelations @ Yahoo! Video
TOPlist
Žádné komentáře