Sci-fi Online

planety

Abydos

planety

Abydos je první planetou, kterou lidé ze Země navštívili. Místní obyvatele sem zavlekl goa'uld Ra, aby mu zde těžili minerál, zvaný naquadah. Hvězdná brána se na této planetě nachází v pyramidě, která slouží k přistávání goa'udských mateřských lodí. Kolem planety obíhají tři měsíce a den zde trvá 36 pozemských hodin. Na poušti žijí podivná zvířata, kterých Abydosané využívají. Daniel Jackson zde také objevil jakousi "mapu Hvězdných bran", která umožnila lidem prozkoumávání nových planet a objevování nových civilizací.

Celá planeta však byla v díle 6x22 - Full Circle zničena Anubisovou mateřskou lodí, naštěstí se jeho obyvatelům podařilo za pomocí Omy Desaly povznést.

Altair

planety

Atmosféra na Alrairu byla zamořena, a proto si zdejší obyvatelé vybudovali rozsáhlý podzemní komplex. Svou mysl přesunuli do uměle vytvořených těl. Časem většina Altaiřanů komplex opustila a odešla bránou, až na jednoho - Harlana. Ten po příchodu SG-1 vyrobil jejich kopie, aby mu pomáhali udržovat podzemní komplex, který se po dlouhých staletích začal rozpadat.

Argos

planety

Planeta, která trochu připomíná klima Středomoří. Goa'uld Phelops sem přivedl obyvatele a zkrátil jim délku života pomocí nanotechnologie na pouhých na 100 dní. Díky tomu mohl v krátké době prostudovat, jak se lidská rasa bude vyvíjet v průběhu tisíců let.

BP6-3Q1

planety

Planeta s moderní civilizací. Místí rasa zde byla vyhubena obrovským nebezpečným hmyzem. Po píchnutí tímto hmyzem proběhne v lidském těle transformace DNA a zrodí se dalších deset tvorů připomínajících velké komáry.

Cimmeria

planety

Cimmeria je planeta, jež je pod ochranou asgardů. Goa'uldi i jaffové se sem bojí vstoupit, neboť se zde nachází zařízení - tzv. Thorovo kladivo, které chrání místní obyvatele tím, že když zjistí přítomnost goa'ulda, tak jej transportuje do labyrintu, na jehož konci je goa'uld vyjmut z těla hostitele a jaffa bez symbionta zemře.

Cimmerianci jsou mírumilovní lidé, věří v Thora, jako ve svého boha. Kvůli Teal'covi bylo kladivo zničeno a planetu obsadil goa'uld Her-ur. Teamu SG-1 se podařilo za pomocí Gairwyn kontaktovat Thora a osvobodit tak planetu od goa'uldů.

Delmak

planety

Delmak je domovská planeta goa'ulda Sokara. Shromažďoval zde svou armádu. Apophisovi se podařilo po odstranění Sokara získat vládu nad Delmakem.

Edora

planety

Oběžná dráha Edory prochází pásem asteroidů, což každý rok způsobuje tzv. "ohnivý déšť". Po každých 150 letech se Edora přiblíží tomuto pásu asteroidů natolik, že začnou padat na její povrch. Na planetě jsou rozsáhlé lesy a v půdě se nachází naquadah.

Euronda

planety

Na Eurondě již řadu let zuří občanská válka. Euronďané chtěli po Zemi, aby jim pomohla tuto řadu let trvající válku vyhrát. Podařilo se však zjistit, že Euronďané tuto válku začali, neboť chtěli celou planetu jen pro sebe.

Hanka

planety

Na planetě zvané Hanka ( P8X-987 ), která je poblíž černé díry, prováděla řadu let genetické pokusy Nyrrti. SG-7 zde zřídila observatoř pro pozorování černé díry. Po příchodu Nyrrti byli všichni i SG-7 zavražděni. Přežila pouze jedna dívka, které Nyrrti implantovala výbušninu s tím, že ji SG-1 vezmou na Zemi. To se stalo.Avšak vše dopadlo dobře a dívka přežila. Planeta má výbornou faunu.

Hedante

planety

Planetu Hedante používali Taldořané jako vězení. Nenachází se zde DHD, a tak je znemožněn útěk komukoli, kdo se sem dostane. Každý den se sem Hvězdnou bránou dodává vězňům jídlo. SG-1 je sem také poslána. Sam se podaří za pomocí Liney vyrobit dostatečné množství energie a utéct na Zemi.

Chulak

planety

Chulak je planeta Apophisových jaffů. Jsou zde také rozsáhlé lesy a chrámy, ve kterých jsou uchovávání nedospělí symbionti. Z Chulaku pochází i Teal'c, který býval Apophisovým prvním mužem. Apophis sem zavlekl v díle Děti bohů Sha'uri a Ska'aru, aby z nich učinil hostitele.

Juna

planety

Juna byla obsazena Her-urem až do té doby, než sem přišla SG-1 a pomohla zdejším obyvatelům ke svobodě. Po odchodu SG-1 si planetu přivlastnil další goa'uld - Cronoss. Ten byl za pomocí kopií SG-1 zabit a místní lidé mohou žít opět svobodně.

Kheb

planety

Na Khebu skryla Sha'uri / Amaunet harsesise před Apophisem. Vydala se sem SG-1 spolu s Bra'tacem, aby harsesise našli a uchránili jej před Apophisem. Je zde nedotčená příroda a jeden chrám, ve kterém je popsáno, jak se dostat do vyšších sfér bytí. Jaffové sem odcházejí, aby zde zemřeli a dostali se do posmrtného života.

M4C-862

planety

M4C-862 je měsíc, obíhající kolem plynného obra. Měla zde být vybudována trvalá základna, ale tento plán byl zmařen kvůli energetickým bytostem, které byly schopné procházet pevnou hmotou a zabili jednoho z vědců, jenž zde pracoval. Na tento měsíc přivedla Sam Carterová mladou kadetku Haileyovou.

Madrona

planety

Madrona je planeta, na níž se nachází chrám, ve kterém je unikátní zařízení na ovládání počasí - tzv. "svatý kámen" - ten zde před stovkami let zanechala nějaká mimozemská civilizace. Místní obyvatelé jsou spíše primitivní, ale naučili se tímto zařízením ovládat počasí. Poté, co bylo zařízení ukradeno, místní podmínky se náhle změnili a na planetě vypukla obří sněhová bouře. SG-1 toto zařízení našla a vrátila jej zpět.

Nasya

planety

Na lesnatou Nasyu začali útočit goa'uldské Smrtící kluzáky, neboť hledali tok'ru Jolinar. SG-1 pomohla místní obyvatele evakuovat na Zemi. Když Carterová dávala jednomu z obyvatel umělé dýchání, byla infikována goa'uldem, o kterém se později zjistilo, že je tok'rou.

Natu

planety

Natu je měsíc, obíhající kolem Delmaku - Sokarovy domovské planety. Sokar měsíc přizpůsobil svým představám - zamořil jeho atmosféru a do povrchu udělal díry, ze kterých vytéká žhavé jádro. Sokar sem posílal trpět své vězně, mezi nimi i tok'ru Selmak, kterou později zachránila SG-1. Tok'rové do jádra vypustili zbraň, která zapříčinila, že měsíc explodoval a zničil i Sokarovu mateřskou loď.

Nox

planety

P3X - 774 je planeta Noxů. Ti zde žijí spolu s tvory, o nichž si goa'uldi myslí, že se umí zneviditelnit. Ve skutečnosti to není pravda - tuto vlastnost mají Noxové a tvory před goa'uldy chrání.

Planeta je zalesněná a nad Hvězdnou bránou se nachází "létající město", které je skryto. Noxové jsou velmi vyspělí, patří do koalice čtyř ras.

Oaness

planety

Na této planetě žije velmi vyspělý tvor, který má svou laboratoř ve zdejším oceánu. Podařilo se mu změnit Teal'covi, Sam a Jackovi paměť - mysleli si, že Daniel tragicky zahynul. Ten byl mezitím v laboratoři a snažil se přijít na to, co se stalo s tvorovou držkou, která šla na Zemi bojovat s goa'uldy.

Orban

planety

Orban je planeta velice vyspělých Orbánců. Ti ke svému učení využívají nanotechnologii. Daniel na této planetě pomáhal s vykopávkami a jedna zdejší dívka - Merrin seznámila Carterovou s Naquadahovým reaktorem.

Othalla

planety

Othalla je domovská planeta asgardů. Leží v galaxii Ida. Na Hvězdné bráně se musí zadat 8 symbolů, aby jste se na Othallu dostali. Je zde velice vyspělá technika, stavěla se zde nejvyspělejší loď asgardů - O'Neill.

P2X-416

planety

Na tuto planetu se dostala SG-1. Žijí zde dva nepřátelské národy Bedrosiané a Optrikové. Mají velice vyspělou techniku (samolet, regenerátor očí).

P3R-118

planety

Planeta nacházející se v době ledové. Zdejší podmínky nejsou vhodné pro život, a proto zde obyvatelstvo žije ve speciálních kopulích. SG-1 byla zajata a donucena pracovat poté co jim změnily paměť a totožnost. Nakonec se všem členům SG-1 vrátila paměť a úspěšně se vrátili do SGC.

P3R-233

planety

Na této planetě se nacházela jakási laboratoř, kde byly shromažďovány artefakty z celé galaxie. Daniel zde prošel Kvantovým zrcadlem do alternativní reality, odkud přinesl informace o chystaném útoku Apophisem na Zemi.

P3R-272

planety

Brána na této planetě se nachází v jakési budově. Pokud se uvnitř překročí kruh antických symbolů, nacházející se na zemi, objeví se zde antický archiv vědomostí. Po nahlédnutí do něj, jsou do mozku zkopírovány všechny antické vědomosti - včetně jejich řeči, adres Hvězdných bran,

P3R-636

planety

Tato planeta byla kdysi ovládaná goa'uldy, až do doby, kdy jeden z místních lidí - Pyrus - povstal a goa'ulda zabil. Stal se zdejším vládcem, prodlužuje si život pomocí sarkofágu, který zde zůstal. Místní obyvatelé ale stále těží naquadah a posílají jej bránou, aby na planetu nepřišel nějaký jiný goa'uld. Po úmrtí Pyruse nastoupila na trůn jeho dcera Shyla.

P3R-928

planety

Planeta, na níž stále prší. S této planety se vrátila SG-1 do SGC, které bylo mezitím napadeno mimozemšťany (v díle Nouzový stav).

P3W-451

planety

Tato planeta se nachází poblíž černé díry. Byla na ni vyslána SG-11, ale bohužel všichni členové tohoto teamu zahynuli. SGC otevřelo na tuto planetu červí díru, jelikož se chtělo spojit s SG-11, avšak na základnu začali pronikat časové a gravitační deformace. Nakonec Sam přišla na řešení - do červí díry byla odpálena směrová nálož a bránu se podařilo uzavřít.

P3X-118

planety

P3X - 118 je domovskou planetou mimozemšťanu, kteří se infiltrovali do SGC v podobě SG-6. Používali velice vyspělou technologii na imitaci.

P3X-1279

planety

Planeta, jenž místní obyvatelé ( Byrsové ) nazývají Cartago. Goa'uldi si sem chodí vybírat své nové hostitele, a proto místní obyvatelé říkají Hvězdné bráně Circ kakona ( kruh strastí ). Teal'c, když byl ještě ve službách Apophise, byl nucen jednoho z místních obyvatel zastřelit. Kvůli tomu se musel podrobit zdejšímu soudu - zvanému Cor-ai.

P3X-234

planety

Na tuto planetu utekla SG-1 společně s Thorem před výbuchem asgardské lodi - Biliskner. Podařilo se jim to díky pozemské bráně transportované na Thorovu loď. Pro návrat na Zemi použili druhou Hvězdnou bránu nalezenou na Antarktidě.

P3X-254

planety

Tato planeta patří Hathor, která sem uprchla ze Země, kde byla uvězněná v sarkofágu. Vybudovala zde svou základnu, jejíž součástí byla kopie pozemské základny ( SGC ). Brána je chráněna energetickou bariérou a pod zemí jsou opuštěné Tok'erské tunely.

P3X-513

planety

Na tuto planetu přišla SG-9, jejíž velitel - kapitán Hanson se zde ustanovil bohem. Lidé zde pro něj stavěli chrám a Hanson jim za to slíbil ochranu před slunečním UV zářením, kterou mělo poskytnou mimozemské ( zřejmě goa'ulsdké ) zařízení. SG-1 sem přišla, aby vše dala do pořádku - pro kapitána Hansona to ale znamenalo smrt nárazem o zavřený Iris.

P3X-593

planety

Na této planetě se SG-1 setkala s kmenem Shawadaiů. Místní chlapec - syn vůdce kmene, chtěl vyměnit Carterovou za svou lásku, která byla dcerou náčelníka jiného kmene.

P3X-775

planety

Této planetě vládnou Taldoři. P3X - 775 byla zasažena smrtící epidemií, kterou zde rozšířila Linea. Taldoři posílají své zločince do vězení Hedante. Do tohoto vězení se dostala i SG-1, jelikož pomohla místnímu zločinci a byla odsouzena za pomoc tomuto člověku.

P3X-797

planety

P3X - 797 je rozdělena na 2 části: v Zemi Světla žijí tzv. Čistí - ti nebyli zasaženi virem. Virus mění Čisté v Nečisté, jenž žijí v Zemi Stínůa mají velice primitivní myšlení a chování. Dr. Fraiserová spolu s dr. Jacksonem přišli na to, jak tento virus léčit, a tak se lidé mohli vrátit zpět k Čistým.

P3X-888

planety

Na této planetě žijí v místních vodách goa'uldí larvy a Unasové. Goa'uldi napadají Unase, ti potom odcházejí Hvězdnou bránou. Daniel byl jedním z Unasů zajat, ale později se s ním spřátelil a začal se učit jejich řeč. Tato planeta má dva měsíce, spoustu lesů a vod.

P3X-972

planety

Na tuto planetu prošel dr. Ernest Litllefield v roce 1945, kdy se poprvé podařilo spustit bránu. Adresa této planety se nenachází mezi adresami na Abydosské mapě Hvězdných bran. Brána na této planetě je v jakémsi hradě, v němž se nachází místnost, kde se scházeli 4 nejvyspělejší rasy - Antikové, Asgardi, Noxové a Furlingové.

V místnosti je rovněž jakási holografická kniha, jež používá originální jazyk z chemických prvků. Ernest s této planety nemohl nikam odejít, neboť zde byl poškozený DHD. SG-1 použila energii z blesku k otevření červí díry na Zemi, a tak všichni společně úspěšně opustili hrad před jeho zřícením. S planetou se již bohužel nedá spojit, protože brána byla zřejmě poškozena nebo zničena.

P4X-639

planety

Na této planetě se nacházel Antický stroj času. Bohužel nefungoval tak, jak byl navržen, ale vytvářel krátkodobou smyčku.

P4X-884

planety

Na této planetě žije Togar - tvůrce mimozemského zařízení zvaného Urgo, jenž bylo implantováno do mozku všem členům SG-1. Jako zástěrku pro příchod na planetu vysílal Togar snímky pláže, takže planeta připomínala "ráj".

P5C-353

planety

Planeta podobná Měsíci, na níž je nedýchatelná atmosféra. Leží zde nějaká budova, ve které SG-1 našla kulovitý objekt. Ten byl přenesen do SGC, kde se zjistilo, že v objektu byly ukryté mimozemské organismy.

P5S-381

planety

Planeta vybraná jako nový domov Enkarenů. Je to lesnatá planeta s dobrou ozónovou vrstvou. Tuto planetu ale začala transformovat jiná rasa - zvaná Gadmeerové. Našlo se však řešení - Enkareni byli přesunuti jinam a Gadmeerové na planetě zůstali.

P7X-377

planety

Na této planetě se nachází mayská 1000 m vysoká pyramida. Uvnitř ní na podstavci leží křišťálová lebka sloužící k přenesení do jiné dimenze ( lebka nepřenáší jaffy a goa'uldy ), v níž lze spatřit velké bytosti - ty jsou nepřátelé goa'uldů. Stejná lebka byla nalezena na Zemi roku 1971 v Belize.

P89-534

planety

Na této planetě byli zajati a uvězněni členové SG-11, aby se rozdělili se znalostmi o Zemi s Apophisovými bojovníky. Ti se pak měli infiltrovat do SGC na Zemi. Tento tábor objevila SG-1 a přesvědčila zdejší bojovníky, že Apophis byl zabit, a proto nemusejí již dále pokračovat v přípravách na infiltraci.

P8X-873

planety

Na této planetě - při záchraně zajatých abydosanů - se setkal Daniel se svou ženou Shau'ri / Amaunet - ta na použila ozbrojenou ruku a předala mu poselství o harsesisovi. Teal'c ji pak byl nucen zastřelit.

P9C-372

planety

Na tuto planetu vyslalo SGC sondu k průzkumu. Na zdejší životní formy to však mělo katastrofální účinky, a tak vyslaly na Zemi jakousi "entitu" - ta měla za úkol zničit Zemi.

P9Q-281

planety

Planeta, jejíž adresu zadal do počítače Jack, když měl v hlavě vědomosti antiků. Na této planetě se nachází podstavec s antickými symboly. Planeta je bez života, neboť povrch je neobyvatelný kvůli vysoké teplotě, kterou mají za následek 2 slunce, kolem kterých P9Q-281 obíhá.

PBR-927

planety

Tato planeta byla domovem Machella. Byly zde shromážděny jeho výtvory. Brána na této planetě je schována v nějaké budově.

PJ2-455

planety

Planeta, na níž žijí humanoidé v symbióze s jakousi květinou. Ta vydává pro nás neslyšitelný zvuk, který místní obyvatelé potřebují k životu. Když se zde při průzkumu zřítil UAV letoun na zdejší rostlinu, začali humanoidé záhadně umírat.

PJ6-877

planety

Na tuto lesnatou planetu uprchl Korra - tok'erský špion. Byl pronásledován Arrisem Bochem. Planeta má hornatý povrch s velkými lesy. Proniká sem velké množství slunečního světla.

PY3-948

planety

Na této planetě nalez team SG-1 devět členů Linvrisu. Ten soupeřil s Vládci soustavy. Všichni ale byli zavraždění Machellovým vynálezem.

Revana

planety

Na Revanu odešli Tok'rové po zničení Vorushe. Revana je zalesněná planeta, na níž si Tok'rové vybudovali rozsáhlou základnu. Ta byla napadena lordem Zipacnou a úplně zničena. Na místní základně uchovávali Tok'rové velice účinnou zbraň na goa'uldy.

Sarita

planety

Tato planeta je nejbližší planetou od Tollany. Tolláni obyvatelům Sarity dali zařízení na výrobu velkého množství energie. Toto zařízení bylo ale zneužito pro válečné účely. Sarita byla zničena a její destrukce posunula orbitu Tollany. (obrázek je pouze ilustrační, samotná planeta nebyla v seriálu ukázána)

Tobin

planety

Planeta s velice vyspělou civilizací. Její planetu na orbitě chránilo velké množství tzv. Tobinských min. U této planety se setkal Appophis s Her'urem a chtěl vyjednávat o spojenectví.

Tollána

planety

Tollanu obývala vysoce vyspělá rasa zvaná Tolláni. Tolláni dali svou vyspělou technologii obyvatelům sousední planety. Ti ji však využili k válce - tím zničili svou planetu a destrukce jejich planety měla za následek rozsáhlou sopečnou činnost na Tollaně. Tolláni se přesunuli na planetu mimo síť Hvězdných bran a na Tollaně zůstala malá skupina lidí, jenž měla uzavřít zdejší bránu. SG-1 je však našla polomrtvé a evakuovala je na Zemi.

Vorash

planety

Na Vorashi se nacházela tajná základna Tok'rů. Je to písečná planeta s velkými kameny. Málo se zde vyskytuje tráva nebo porost. Na povrchu nikdo nežije, ale v podzemí se nachází tok'erská základna i s Nejvyšší radou. Když tuto planetu napadl Appophis, Tok'rové se přestěhovali na Revanu.

Vyus

planety

Na Vyusu došlo k Vorlixu - ten má a následek ztrátu paměti všech obyvatel. Všichni staří lidé a malé děti zmizeli, neboť pravým účelem Vorlixu bylo omlazení. Tyto své pokusy zde prováděla Linea, která na Vyus unikla ze Země.