Sci-fi Online

technologie

Orijské

Meziplanetární transportní kruhy
Ori vyvinuli novější transportní kruhy, které dokážou přenášet mezi planetami. Není známo na jakou vzdálenost. Mají stříbrnou barvu a jsou popsány Oriiskými nápisy. Tato technologie se objevila v díle Origin, když Prior přivedl Daniela a Valu do město bohů.

Prioří hůl
Prioří hůl je jakokdyby univerzální. Prioři ji nosí všude s sebou. Hůl dokáže hodně věcí. Nejspíš se ovládá pomocí vůle nebo mysli. Prior jí dokáže vyslat po celé planetě nemoc nebo lék. Také se jí umí bránit. Například si vytvoří osobní štít. Může pomocí hole útočit (např. odhodit člověka někam - není známo kam). Jeden Prior zaútočil na Jaffy na planetě, která se měla stát útokem Oriů do Mléčné dráhy.

Satelit
Tento satelit poskytli Ori protektorátu Rand, aby zničili všechny, kteří nechtějí následovat Ori. Satelit má účinné zbraně a štíty. Tři výstřely ze satelitu úplně zničili promětheus, i když měl plně nabité asgardské štíty. Štíty satelitu odolají pozamským raketám. Satelitu ovšem trvá nekolik minut, než se jeho zbraň nabije. Štítu o něco méně.

Super brána
Není známo, že by tuto technologii kdy Antikové použili. Použili ji Oriové. Tato brána má v průměru odhadem 300-400 metrů. K vytvoření červí díry je potřeba obrovské množství energie, které nedokáže vyvinout ani ZPM. Ori proto použili černou díru. Ori chtěli super bránu použít k útoku na Mléčnou dráhu. Kdyby se jim podařilo otevřít červí díru, bránou by mohla projít celá jejich armáda. Super brána se skládá z jednotlivých bloků, které po spojení tvoří řetězec. Vala zabránila vzniku brány tím, že zabrala místo posledního bloku malou nákladní lodí a tím přerušila řetězec.

Štít
Tento štít je velmi důmyslně vytvořen. Ori ho použili na to, aby jím obklopili jednu planetu a tím mohli vytvořit Super bránu. Štít je navržen tak, že se napájí zbraněmi, které na něj útočí. Čím silnější je zbraň, tím víc se štít rozšiřuje. Když se na štít útoří, jeho síla značně slábne, ale rozšiřuje se mnohem rychleji než slábne. Když na štít nikdo neútočí, sám se rozšiřuje po etapák, při kterých slábne. SGC toho využilo, aby mohl Prometheus transportovat SG-1 do štítu, kde byl Prior.
Žádné komentáře