Sci-fi Online

Stargate - Film

Stargate (Hvězdná brána)

Film Stargate
Scénář: Dean Devlin, Roland Emmerich
Režie: Roland Emmerich
Premiéra: 28.10.1994
Film číslo: 001

Trailer k filmu
Podrobný popis děje filmu

Film začíná v roce 1928 v Egyptě, kdy je profesoru Langfordovi a jeho dceři Kateřině oznámeno, že při vykopávkách bylo nalezeno něco neuvěřitelného. Náhrobní kámen, u kterého Kateřina najde přívěsek, a pod ním je to obrovský kruh se symboly, o kterém nikdo neví, k čemu slouží.

Později se příběh přesouvá do současnosti

Kateřina navštěvuje jednu "z nesmylných přednášek" archeologa a lingvisty dr. Jacksona. Když Jackson odchází, zastaví ho jeden muž a oznámí mu, že by sním rád někdo mluvil a vezme ho do auta právě za Kateřinou. Ta mu nabídne práci - chce, aby přeložil staré egyptské hieroglyfy. Daniel dostane cestovní plány a odejde.

Dva muži z letectva přijíždí za pluovníkem Jackem O'Neilem. Posílá je generál West, který povolává Jacka znovu do aktivní služby. Mezitím přijíždí na základnu letectva Daniel Jackson. Je mu ukázán náhrobní kámen se dvěma řádky hieroglyfů a řadou neznámého písma, které se na Zemi nevyskytuje. Poté poopraví nepřesný překlad hieroglyfů, jenž zní - Milion světelných let je Ra, bůh slunce, uzavřen a pohřben navěky - a dále následují slova - Hvězdná brána. Daniel se vyptává, proč se vláda zajímá o 5 000 let starou věc, načež mu vědci mu odpovídají, že je stará 10 000 let. Ještě vyzvídá, co pod tím bylo, ale je mu řečeno, že je to přísně tajné.

Když si Daniel po několika hodinách strávených nad kartuší jde pro kávu, spatří v novinách, které si čte ostraha, souhvězdí orion. Spojí všechny hvězdy čarami a zjistí, že toto souhvězdí je jeden z neznámých symbolů, které se pokoušel přeložit. Tím je tedy problém vyřešen. Je tedy svolána porada, na které Daniel svůj oběv prezentuje. Znaky, o kterých si mysleli, že se musí přeložit, jsou ve skutečnosti hvězné konstelace. Byly uspořádány tak, aby vytvořili jakousi adresu - 6 znaků určuje polohu a 7. směr. Na kartuši je ale symbolů jen 6, 7. symbol nebyl nalezen, tedy až do teď. Daniel popisuje 7. symbol jako obrázek pyramidy, nad níž vychází slunce a u níž se modlí dvě postavy. K tomu Kateřina dodává, že to dokázal. Generál West tedy povoluje, aby zařízení, nalezené pod náhrobkem, bylo dr. Jacksonovi ukázáno. Je to, jak Daniel přeložil, Hvězdná brána.

7. symbol je založen do počítače a začíná se zadáváním adresy. Po zadání 7. symbolu, vytryskne z brány "vír vody" a poté se uklidní. Ze základny je skrz bránu vyslána sondu a její signál je zaměřen na opačné straně galaxie. Vědci se domnívají, že je na měsíci nebo velkém asteroidu. Pak se brána uzavře. Ještě před tím jim ale sonda stačila poslat snímky - je na nich také Hvězdná brána a tamní atmosféra se shoduje s atmosférou na Zemi. Na bráně jsou ale jiné symboly, které se budou muset dešifrovat, na což Daniel oznamuje, že to zvládne. Kateřina pak Danielovi věnuje přívěšek, který jako dítě našla u Brány. Prý jí přinesl štěstí, tak ať ho nyní přinese jemu. Krátce nato je sestaven tým vedený plk. O'Neilem, který má projít bránou a prozkoumat místo na druhé straně. Je znovu otevřena Brána a tým prochází skrz.

Ocitá v pyramidě a vydává se na průzkum ven. Všude kolem se ale rozprostírá jen poušť. A Daniel má problém - nikde v pyramidě ani v jejím okolí nenašel žádné hieroglyfické nápisy. Takže nemůže deširovat symboly potřebné k cestě zpět na Zemi. O'Neil zatím připravuje bombu, kterou má použít v případě možné horzby. Při dalším zkoumání objeví Daniel stopy v písku, a ty ho zavedou k mimozemskému tvorovi. Daniel mu nabídne tyčinku, jeho noha se však dostane do lana, které je na zvíře uvázáno, a je tímto tvorem odvlečen od pyramidy. Zbytek týmu se ho vydává zachránit. Když ho najdou, objeví důl, ve kterém je plno lidí. Nechají Daniela aby s s lidmi promluvil. Daniel jim řekne AHOJ, jeden z lidí si všimne jeho přívěšku, cosi vykřikne a všichni se ukloní. Jeden zdejší chlapec, na kterého šáhne O'Neill vstane a začne bláznivě utíkat pryč a zařve něco čemu Jack nerozumí. Chlapec přivede "vůdce" vesnice. Místní ženy sdají SG teamu napít a Daniel jim nabídne Snickers. Vůdce ji sní a řekne něco jako že je dobrá, pak odvede SG team do své vesnice společně s ostatními dělníky.

Jakmile přijdou do vesnice začne prudká písečná bouře. Část SG teamu, která zůstala u před pyramidou, se vrací zpátky do pyramidy. SG team ve vesnici začne hodovat.Vesničané jim začnou nabízet různé speciality. Jack si myslí, že by dělníci mohli znát i jiné symboly, když znají jeden. Jakmile chce Daniel namalovat další symboly do písku, zjistí, že vesničané mají zakázáno číst a psát. Vtom se na Daniela vtrhnou další ženy které ho odvádějí do jakési lázně. Jakmile ho umyjí přijde další žena. Daniel se jí ptá na další jestli nezná další symboly a taky jak se jmenuje. Začne jí malovat na zem kresby. První je nechce vidět ale nakonec se na něj podívá a začne na kresbu cosi přimalovávat. Dan se jí ptá jestli zná symbol, který namalovala. Představí se jako Sha'uri.

Daniela zavede na tajemné místo poblíž vesnice, kde jsou další symboly. Mezitím SG team, který zůstal v pyramidě zažije velké zemětřesní uvnitř pyramidy. Na pyramidě začne přistávat něco velkého. SG team se rozdělí za sloupy pyramidy. Vtom do místnosti leze něco velkého a začne to SG team pomalu likvidovat. Něco co má modré krystalické oči. Mezitím Jack ukazuje Ska'arovi zapalovač. Ska'ara si od Jacka vezme cigaretu, ale začne se dusit. Potom si chce půjčit Jackovu pušku, jenže to Jack nedovolí a na Ska'aru prudce zařve. Ska'ara začne také řvát a vyběhne ven. Daniel se Sha'uri objeví symboly k bráně jenže jeden chybí. Napadený SG team je odveden. Druhý SG team se snaží spojit s prvním, který je však zajat. Ska'ara svým kamarádům začne ukazovat zapalovač. Přijde k nim Jack a chce najít Daniela, který se podle jeho představ někde ztratil. Ska'ara mu pomůže Daniela najít. Dostanou se tady za Danielem a ten jim začne vykládat, co nového se dozvěděl o symbolech, Raovi a Bráně. Vypráví jim o Raově znovuzrození. O tom jak dovedl tisíce dělníků na práci ve zdejších dolech, ve kterých se těží naqadah - prvek ze kterého je Brána.Vtom je Ferreti zavolá, protože našel chybějící symbol k bráně. Daniel tedy zná 6 symbolů, ale ten poslední - sedmý je rozbitý.

Jack zavelí odchod z vesnice. Dostanou se do pyramidy, kde je přepadnou ozbrojené stráže boha Ra. Mezitím se mladí chlapci dívají do pyramidy malým otvorem a vidí jistou smrt SG teamu. Jack se rozhodne odpálit bombu, ale ta tam není. Vtom přistanou kruhy v místnosti z Bránou a z nich se vynoří stráže. Jack s Danielem jsou zajati dopraveni k Raovi. Jack se snaží ještě utéct, ale marně. Vtom přichází sám velký Ra. Jack je vhozen do vězení za ostatními členy SG teamu. Daniel je po zásahu tyčovou zbraní dán do sarkofágu, který ho vyléčí. Jack se v cele setká se zbytkem teamu. Z pyramidy vylétají smrtící kluzáky a začnou bombardovat vesnici. Chlapci, kteří shlédli jistou sebevraždu teamu se vracejí zdrceni do vybombardované vesnice, kde zahynulo spoustu lidí. Daniel se zatím probouzí v sarkofágu, který se za ním zavře.

Daniel začne konverzovat s Raem. Ra chce zničit Zemi bombou obohacenou prvkem, který se zde těží, aby byla účinnější.Vtom se chystá ve vesnici odboj proti Raovi. Místní lidé chtějí osvobodit SG team. Podaří se jim to a Ra je zatlačen do své vesmírné lodi. Večer se ve vesnici koná oslava za osvobození SG teamu. Jack jim poví, o svých tajných rozkazech, o zničení této planety kvůli představované hrozbě. Daniel oznamuje, že Ra chce poslat bombu na Zem. Ra potrestá své stráže za to, že nenašli ztracený SG team. Místní chlapci si myslí, že Daniel je zasnouben se Sha'uri. Daniel se začne líbat se Sha'uri. Ska'ara si kreslí den jejich vítězství na stěnu. Vtom Daniel v malbě objeví sedmý symbol - symbol této planety, výchozí bod a oznamuje to členům SG teamu.Ráno když karavana vyráží s naqadahem se strhne potyčka a Jack zabije jednoho se stráží boha Ra. Kasuf nechce jít dál, protože se bojí smrti od jeho boha Ra. Daniel jim tedy ukáže pravou podobu stráží - jsou to prostí lidé. Ra připravuje bombu k bráně. Stráže prohledávají osoby, které nesou naqadah. Vtom najdou SG team a strhne se prudká přestřelka.

Ztráty jsou na obou stranách. Druhý pomocný team jde na pomoc. Jack zabije jednoho se stráží. Ra vysílá Smrtící kluzáky. Ra vydá rozkaz poslat bombu na Zem ale Jack se ji snaží zneškodnit. Vtom se objeví jaffa a postřelí Sha'uri. Daniel ji jde dát do sargofágu, aby se uzdravila. Jack odjistí bombu a mají 7 minut na to, aby opustily Abydos. Jack se začne prát s Raovým strážcem. Druhý SG team se snaží stáhnout do pyramidy, ale bezmocně. Shari se probouzí ze sarkofágu. SG team se vzdává. Ra napadne Daniela ozbrojenou rukou. Jackovi se podaří přemístit jaffu současně s Danielem a Sha'uri.

Jack se snaží deaktivovat bombu, ale nejde to. Ra začne odlétat se svou lodí. Jacka s Danielem napadne transportovat bombu na Raovu loď. Bomba se transportuje. A Ra exploduje i se svou lodí na orbitě Abydosu. Mezitím Kasuf přijme ostatní lidi z vesnice, aby šli bojovat. Osvobodí zajatý SG team, ten se rozloučí s vesničany. Daniel se zde rozhodne zůstat. Zadá adresu na Zemi a SG team mimo Daniela odchází zpět na Zemi.

Screenshoty z filmu

Film - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerieFilm - galerie